Engagera dig i Svenska Fäktförbundet - Svensk Fäktning

Engagera dig i Svenska Fäktförbundet

Har du en idé för något du vill utveckla eller undrar hur du kan bidra till Svensk Fäktning?

Huvuddelen av det operativa arbetet inom Svenska Fäktförbundet genomförs inom kommittéer. Här hittar du alla olika kommittéer som finns.

Om du vill veta om vad en enskild kommitté gör finns uppdraget beskrivet i Svenska Fäktförbundets arbetsordning.

Du kan använda nedanstående formulär både för att anmäla ditt intresse för att vara med i en speciell kommitté eller om du är allmänt intresserad av att engagera dig. Kanske du har en idé som du vill utveckla som du tror skulle vara till nytta för Svenska Fäktning?