Kontakta valberedningen - Svensk Fäktning

Kontakta valberedningen

I denna text får du information om valberedningens uppgift och hur den arbetar. Längs ned finns ett formulär som du kan använda för att nominera dig själv eller någon annan som kandidat till valberedningen.

Vad gör valberedningen? 

Valberedningens främsta uppgift inom svensk fäktning är att ge förslag på förtroendevalda till Svenska Fäktförbundet. Det innefattar ledamöter till förbundsstyrelsen och förbundsstyrelsens ordförande, revisorer och revisorssuppleanter samt ledamöter i disciplinnämnden. Val av förtroendevalda sker på Svenska fäktförbundets årsmöte som brukar infalla i mars varje år, vid mötet presenterar valberedningen ett förslag på förtroendevalda. Därefter är det upp till årsmötet att besluta vilka som ska bli förtroendevalda. 

Vi i valberedningen har ett ansvar för att se till att förbundsstyrelsen kan få rätt kompetens och på ett bra sätt representera Svenskt Fäktning. Inom ramen för detta uppdrag strävar vi efter att se till att styrelsen har en väl avvägd sammansättning utifrån fäktbakgrund, kön, geografisk hemvist samt kompetens och erfarenheter. 

Kan jag söka till poster som förtroendevald?

Enligt Svenska Fäktförbundets stadgar ska valberedningen göra sitt förslag utifrån nomineringar från föreningarna och distrikten. För att skapa bättre förutsättningar för valberedningens arbete öppnar vi nu upp för att även enskilda ska kunna ge förslag på personer eller själv anmäla intresse för en förtroendepost. Det är också ett sätt att se till att den som kanske inte annars hade sökt sig till förbundet kan få upp ögonen för det. På så sätt skapar vi i förlängningen förhoppningsvis bättre förutsättningar även för rekrytering till förbundet i stort. 

Hur gör jag för att söka? 

Använd formuläret nedan.

Kan jag föreslå någon annan till att bli förtroendevald? 

Ja, det kan du både som klubb och som enskild. Klubbar och distrikt har möjlighet att nominera personer, men du som enskild är välkommen att ge förslag eller idéer på personer. I så fall använder du formuläret nedan. Du kan även skicka namn på personen, kontaktuppgifter och en kort beskrivning över varför personen vore en bra kandidat till valberedning@fencing.se. Du bör prata med personen ifråga innan du ger förslaget. 

När är sista dagen för att söka eller nominera? 

För att valberedningen ska kunna ge ett förslag till årsmötet vill vi ha din ansökan eller nominering senast den 12 januari. Det går också att söka direkt på årsmötet, men då kan du inte ingå i valberedningens förslag. 

Vad innebär det att vara förtroendevald för Svenska fäktförbundet? 

Som förtroendevald för Svenska fäktförbundet har du ett ansvar för att i enlighet med förbundets stadgar se till att förbundets verksamhet planeras, genomförs och följs upp. Som förtroendevald sitter du antingen på ett eller två verksamhetsår i taget. 

Som ledamot i förbundsstyrelsen ingår du i Svenska Fäktförbundets högsta beslutande organ, när förbundsmötet inte är samlat. Som en del av förbundsstyrelsen ansvarar du för att tillsammans med styrelsen driva svensk fäktnings verksamhet framåt. Du bidrar därigenom till att utveckla Svensk Fäktning, från att stötta klubbar i hela landet att bedriva bästa möjliga verksamhet till att främja vår ambition att bli den största lilla fäktnationen i världen. Svensk fäktning har en utvecklingsstrategi som arbetet utgår från, och inom ramen för det finns det möjligheter att själv forma dina uppgifter utifrån ditt intresse och tidigare erfarenhet. 

Du kan läsa mer om de förtroendevaldas uppgifter i förbundets stadgar

Jag vill engagera mig i Svensk Fäktning men inte sitta i styrelsen, vad kan jag göra istället? 

Det finns många olika sätt att engagera sig för Svensk fäktning och du är välkommen oavsett erfarenhet av fäktning eller ideellt arbete. Är du intresserad? Klicka här!

Hur kommer jag i kontakt med valberedningen? 

Vill du anmäla ditt intresse för att bli förtroendevald eller har frågor om hur något går till? Använd formuläret nedan eller kontakta oss via e-post valberedning@fencing.se.

Formulär nominering till valberedningen