Styrelse - Svensk Fäktning

Styrelse

Vill du ha kontakt med Fäktförbundet använd i första hand den officiella e-postadressen info@fencing.se

Svenska Fäktförbundets styrelse består av 9 personer.


Hedersordförande
Lennart Ahlgren
Lars Liljegren

Hedersledamöter
Roland Halvorsen

Revisorer
Alexander Oja, auktoriserad revisor
Carola Bladin, lekmannarevisor

Revisorssuppleanter                                  
Josefina Fors, auktoriserad revisor, för Alexander Oja
Peter Gustafsson, lekmannarevisor, för Carola Bladin


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?