Åsa-Lena Andersson - Svensk Fäktning
Hem » Svenska Fäktförbundet » Kontakt » Styrelse » Åsa-Lena Andersson

Åsa-Lena Andersson

Namn: Åsa-Lena Andersson
e-post: asalena.andersson@fencing.se
Födelseår: 1973
Invald i styrelsen: ?
Viceordförande

Utbildning:

 • Grundskollärare Ma/NO/Musik (LutU)
 • Rektorsprogrammet (Umeå Universitet)
 • Neuropsykiatriska svårigheter (Umeå Universitet)
 • Specialpedagogik i förskola och skola (Mittuniversitetet)
 • Idrottens ledarskap och management (RF-SISU)
 • Att utbilda utbildare (RF-SISU)
 • Idrottsjuridik (Mälardalens högskola)
 • Master i pedagogik (Linköpings Universitet)
 • Att leda Elevhälsa (Göteborgs Universitet, påbyggnad rektorsprogrammet)

Arbetslivserfarenhet:

 • Grundskollärare
 • Privatrådgivare Nordea
 • Biträdande rektor
 • Rektor/VD

Andra uppdrag i förbundet:

 • Ordförande FK Aramis
 • Ledamot Sydsvenska Fäktförbundet
 • Kommittén för föreningsutveckling och utbildning
 • Kommittén för idrottspolitik
 • Vice ordförande med ansvar för värdegrundsfrågor i förbundet

Erfarenhet från andra ideella uppdrag

 • Ett nästan 30-årigt engagemang i olika liberala lokalföreningar, samt LUF och Liberala studenter. Har även haft olika förtroendeuppdrag i nämnder, utbildnings- och kultur.
 • Ordförande Majblommeföreningen i Kullabygden

Vad kandidaten förväntas bidra med i styrelsens arbete:

 • Stor kompetens om barn och unga.
 • Stor kompetens om inkludering.
 • Stor kompetens om Trygg idrott/Trygg Fäktning
 • Stor kompetens om utredningar, processer och förhandlingar.
 • Politisk kompetens.
 • God allmänbildning.
 • God kunskap om svensk idrottsrörelse och dess organisation.
 • Stort nätverk av kontakter inom och utom idrotten.
 • Stor kommunikativ förmåga i tal och skrift samt förmåga att leda sammankomster.

Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende (RFs kod 4.2-4.3) i förhållande till föreningarna och styrelsen:

 • Jag anser mig kunna skilja på mina olika roller. Skulle det någonsin uppstå minsta tveksamhet skulle jag entlediga mig i ärendet för att inte vara jävig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?