Stadgar och styrdokument - Svensk Fäktning

Stadgar och styrdokument

Stadgar för Svenska Fäktförbundet senast reviderade av förbundsmötet 2021

Arbetsordning för Svenska Fäktförbundet senast reviderad av styrelsen 2022-02-13


Övriga styrdokument

Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser

Svenska Fäktförbundets domarbestämmeler

Handlingsplan internationella engagemang SvFF

Transpersoner inom fäktningen

PM godkänt av SvFF:s styrelse vid möte 2016-06-11

Sponsorstrategi

Sponsorstrategi fastställd av SvFF:s styrelse 22 oktober 2017.
Uppdaterad av Sponsorgruppen 18 augusti 2018.

Varumärkeplattform

Varumärkesplattform för Svensk Fäktning fastställd av SvFF:s styrelse 10 oktober 2020.

Kommunikationsplattform Svensk Fäktning

Kommunikationsplattform för Svensk Fäktning fastställd av SvFF:s styrelse 10 oktober 2020.

Antidopingprogram och handlingsplan

Svenska Fäktförbundets antidopingprogram fastställt 2019.

Vår visuella identitet

Läs manualen för den visuella identiteten för Svensk Fäktning och Svenska Fäktförbundet. Här kan du även ladda ner märken i EPS och PNG-format.