Åtgärder vid olyckshändelse utomlands - Svensk Fäktning

Åtgärder vid olyckshändelse utomlands

Vid varje resa ska ledaren ha en lista på deltagarna och närmast anhöriga med adress och telefonnummer.

 1. Vid olycka, se till att den drabbade får läkarvård.
 2. Samla laget i ett enskilt rum.
 3. Gå igenom vad som skett och vad som skall hända.
 4. Ge ”lagkaptenen” uppgifter (skicka eventuellt någon till sjukhuset). Ta reda på namn och telefonnummer till sjukhuset.
 5. Om pressen finns närvarande ge tid för presskonferens (1–3 tim senare).
 6. Ring SvFF:s generalsekreterare Carolina Håkanson (mobil +46 8 699 65 39) eller biträdande generalsekreterare Peter Ejemyr (+46 733 611000) och be dem att underrätta anhöriga samt att förbereda ett pressmeddelande. Meddela även vem som är kontaktman och åker till sjukhuset och hans/hennes telefonnummer.
 7. Ta reda på alla fakta.
 8. Förbered presskonferens.
 9. På presskonferensen redogör endast för kända fakta, spekulera inte. Om Du inte är säker på ditt svar, be att få återkomma senare. Gå inte in på ansvarsfrågan förrän alla fakta är på bordet.
 10. Ta hand om laget.
 11. Om ni behöver hjälp med ambulansflyg, läkarassistans, krisgruppsstöd m m tag kontakt med SOS i Köpenhamn. De ordnar allt sådant på ett mycket professionellt sätt. Telefon +45 70 10 50 50.