Personuppgiftspolicy - Svensk Fäktning

Personuppgiftspolicy

Svenska Fäktförbundet, Box 11016, 100 61 Stockholm, nedan kallat SvFF.

Denna personuppgiftspolicy ingår i SvFF:s användarregler för denna webbplats. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår personuppgiftspolicy. Om du inte accepterar personuppgiftspolicyn ska du inte använda webbplatsen. SvFF kan när som helst ändra innehållet i denna personuppgiftspolicy. Du bör regelbundet kontrollera denna information för att se om ändringar har gjorts i personuppgiftspolicyn. Om du fortsätter att använda denna webbplats efter att ändringar av personuppgiftspolicyn publicerats innebär det att du accepterar ändringarna.

Information som samlas in av SvFF

Varje gång du besöker vår webbplats registreras automatiskt endast ditt domännamn på vår webbserver. SvFF samlar endast in personuppgifter som du själv valt att lämna vid registrering på webbplatsen, till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan information. SvFF samlar inte in information om dig som du inte själv har valt att lämna.

Hur SvFF använder informationen

SvFF lagrar dina namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter i ett elektroniskt register. Därigenom säkerställs korrekta leveranser och betalningar, liksom att du får relevant information, något som är värdefullt för oss och för dig som fäktare, domare, tävlingsadministratör, medlem av svenskfaktning.se eller beställare av produkter och tjänster från SvFF (nedan benämnt “kund”). Om du skickar in material för publicering på webbplatsen samtycker du till att publicering kan ske med angivande av ditt namn eller signatur. Registret innehåller för hantering av tävlings- och domarlicenser: namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer. Om du endast har inhandlat varor eller tjänster från SvFF registreras namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter om dina eventuella köp av varor eller tjänster. Uppgifterna samlas in från dig, genom din beställning av tävlings- eller domarlicens, eller dina beställningar/inköp av varor och tjänster. I det fall du valt att lämna fler uppgifter på “Min sida” registreras även dessa i ett elektroniskt register.

Uppgifterna används av SvFF för att fullgöra rättigheter och förpliktelser (tävlingsadministration, “kundkommunikation”, betalning, leverans av varor eller tjänster, m.m.) som underlag för statistik och för planering, för genomförande och uppföljning av SvFF:s kontakter med dig för information och eventuell marknadsföring. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med dig. Eventuellt marknadsföringsmaterial kan med stöd av uppgifterna överföras till dig via post, telefon, e-post eller på annat lämpligt sätt,(e-post och sms används för marknadsföring endast efter uttryckligt samtycke). Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon annan, om du inte givit ditt medgivande.

Personuppgifter sparas under den tid de äger aktualitet och under den tid du har en pågående relation med SvFF och för en tid därefter då du kan utnyttja fördelarna med att vara “kund” hos SvFF.

Ta del av eller ändra information

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år skriftligen begära information om den behandling av dina personuppgifter som förekommer. Du kan när som helst skriftligen vända dig till SvFF:s kansli och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig ska rättas eller raderas. Dina uppgifter, utom klubbtillhörighet, nationalitet samt tävlings- eller domarlicensnummer kan du även ändra själv på hemsidan genom att logga in som medlem och gå till http://www.svenskfaktning.se/medlemmar/profil.

Du kan när som helst skriftligen anmäla till SvFF:s kansli att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kommer då att spärras för sådan användning. Om du vill avsluta “kundrelationen” helt efter en aktiv tävlingssäsong är vi tacksamma om du meddelar detta så att vi kan radera dina uppgifter.

Cookies

På webbplatsen används så kallade cookies. Cookies är små filer med information som skickas från webbplatsen till din server. Personlig information sparas inte i cookies på webbplatsen, men de krävs för användning av många av våra funktioner. Information samlas in om vilken webbläsare du använder (till exempel Firefox eller Microsoft Internet Explorer) och om vilket operativsystem du har i din dator (till exempel Windows XP). På de internetservrar där denna webbplats finns sparas också uppgifter om antalet besökare på webbplatsen, om vilka sidor de besökt och om hur länge besöket varade. Inga av dessa uppgifter innehåller någon personlig information om dig. Om du inte vill acceptera användandet av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare så att den inte tillåter cookies. Det kan dock medföra att du inte kommer att kunna använda vissa delar av webbplatsen.

Länkar till andra webbplatser

Denna personuppgiftspolicy gäller endast för denna webbplats. På webbplatsen kan det finnas hypertextlänkar till andra webbplatser. SvFF ansvarar inte för behandling av information som samlats in via webbplatser som inte ägs av SvFF. Du bör läsa den personuppgiftspolicy som gäller för respektive webbplats som du besöker via länkar från denna webbplats.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter som rör webbplatsen, personuppgiftspolicyn eller den information vi samlar in är du välkommen att kontakta oss på adressen info@fencing.se