SI 1.2 Hur skapar vi utbildningar i världsklass? - Svensk Fäktning

SI 1.2 Hur skapar vi utbildningar i världsklass?

Ansvarig för detta strategiska initiativ: Kommittén för föreningsutveckling och utbildning, KFU. Ordförande: Fredrik Mellander

Senast uppdaterad av: CH 7 nov 2023

Milstolpar/Verksamhetsplan 2024

Milstolpar som ska uppnås 2024Nuläge
Byta utbildningsplattform till Learnifier.
Stöd till föreningar att gå föreningsledarutbildning genom RF/SISU distrikt.
Slutföra aktuella digitala utbildningar.
Fånga upp behov av nätverk för ordförande i föreningar/ för tränare/för SDF.

Fullständig beskrivning av det strategiska initiativet

Måste vinna-match: Fler föreningar med ett attraktivt erbjudande till fäktare av alla kategorier – elit & bredd

Mål

  • Antalet föreningar uppnår 60 (2028). Alla föreningar är certifierade (2028). (2023: 54 föreningar, IdrottOnline)
  • Antalet licenser ska vara 1200. (850 licenser säsong 22/23, svenskfätning.se)
  • 3000 aktiva barn och ungdomar. (2400 B&U 2022, LOK stödgrupp)
  • Jämställdheten ska öka till 40/60 inom målgrupperna tränare, domare, styrelser, licenserade fäktare, B&U 7–25 år. (LOK stödgrupp, föreningsrapport, svenskfäktning.se)

Nuläge

Utbildningen ”Fäktträning i grupp ” har arrangerats fem gånger. Föreningar spritt i Sverige har fått tränare med en större förståelse och djupare kunskap för att träna barn och ungdomar. Idag har vi tränarutbildning som kräver fysisk närvaro. Det digitala material som erbjuds på vår hemsida behöver förbättras och kompletteras för ett bättre lärande. Vi har i nuläget en dialog med SISU att ansluta till deras utbildningsplattform Learnifier. Vi har många kompetenta tränare runt om i Sverige som säkerställer att fäktare mår bra och utvecklas, samtidigt som föreningar saknar tränare och har svårt att skapa en hållbar långsiktig verksamhet.

Insikter

  • Svensk Fäktnings utvecklingsmodell är utgångspunkten för utvecklingen av tränarutbildningen. Den utgår ifrån etablerade evidensbaserade metoder och våra starka värderingar men har ändå en tydlig fäktprofil.
  • Fäktträning i grupp är för tränare som vill undervisa i alla vapen så att föreningar kan utvecklas inom vald riktning.
  • När vi kraftigt subventionerar utbildningar behöver vi träffa rätt så att utbildningen kommer en förening till godo.
  • Föreningsledarutbildning görs mest effektivt hos RF/SISU med vår digitala utbildning.
  • Det behövs tålamod och nyfikenhet för att vilja starta upp parafäktning och utbilda ledare.
  • Välutbildade huvudtränare i en förening är en av flera viktiga förutsättning för att bygga en förening.

Milstolpar/Verksamhetsplan

2025· Ett fortbildningsseminarium för landets tränare genomförs.
· Fäktträning i grupp 1 genomförs i SDF-regi/ regionalt.
· Lektionsgivning 2 i florett respektive värja genomförs med regelbundna mellanrum (vartannat år)
· Lektionsgivning 3 i florett respektive värja genomförs med regelbundna mellanrum (vartannat år).
· Se över behovet om lektionsgivning Sabel är efterfrågat.
2028· Fäktträning i grupp genomförs enbart i SDF-regi.
· Lektionsgivning i florett respektive värja genomförs i SDF-regi.
· 5 föreningar erbjuder parafäktning med utbildade tränare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?