SI 1.3 Hur stärker vi samarbetet mellan skolor och föreningar? - Svensk Fäktning

SI 1.3 Hur stärker vi samarbetet mellan skolor och föreningar?

Ansvarig för detta strategiska initiativ: Kommittén för föreningsutveckling och utbildning, KFU. Ordförande: Fredrik Mellander

Senast uppdaterad av: CH 7 nov 2023

Milstolpar/Verksamhetsplan 2024

Milstolpar som ska uppnås 2024Nuläge
Etablera samarbete med en leverantör av fäktutrustning anpassad till skola.
Etablera en informativ och inspirerande sida för fäktning i skola på Svenskfäktning.se
Lektionsplanering för skola är framtagen och kommunicerad.
Fäktutrustning anpassade för skolor går att beställa av skolor och föreningar.

Fullständig beskrivning av det strategiska initiativet

Måste vinna-match: Fler föreningar med ett attraktivt erbjudande till fäktare av alla kategorier – elit & bredd

Mål

  • Antalet föreningar uppnår 60 (2028). Alla föreningar är certifierade (2028). (2023: 54 föreningar, IdrottOnline)
  • Antalet licenser ska vara 1200. (850 licenser säsong 22/23, svenskfätning.se)
  • 3000 aktiva barn och ungdomar. (2400 B&U 2022, LOK stödgrupp)
  • Jämställdheten ska öka till 40/60 inom målgrupperna tränare, domare, styrelser, licenserade fäktare, B&U 7–25 år. (LOK stödgrupp, föreningsrapport, svenskfäktning.se)

Nuläge

Vi har under året arbetat med att ta fram ett koncept som heter En garde i skolan för att skapa en form med samverkan mellan skola och förening och samtidigt ett försök att hitta nya orter att etablera föreningar på. Nio föreningar har deltagit i konceptet. Vi har deltagit i event för skolsamverkan arrangerade av RF/SISU distrikten i Malmö, Örebro och Gävle.

För att växa och behålla som sport behöver fäktning etableras i skolor som en aktivitet, där lärare och/eller föreningar introducerar fäktning för barn. Idag är det ovanligt att skolor har en klassuppsättning med fäktutrustning och en lektionsplan för hur de ska genomföra rörelse genom fäktning.

Insikter

  • Fäktning bör ingå i utbudet som erbjuds inom Idrott och hälsa i skolan.
  • Högskolor som utbildar Idrottslärare bör i framtiden undervisa i fäktning.
  • Skolor/föreningar behöver kunna köpa in fäktmaterial anpassad för skola på ett smidigt sätt.
  • Tröskeln till att introducera fäktning i skolan behöver vara låg.
  • SvFF och Föreningar behöver anstränga sig att etablera fäktning i skolan i sitt område och säkerställa att de har en verksamhet som attraherar.

Milstolpar/Verksamhetsplan

2025· 20 föreningar har kontakt med skolor runt om i Sverige.
· Löpande stöd till skolor och föreningar samt uppdateringar kring arbetet på vår hemsida.
2028· Fäktutbildning har etablerats på högskolor som utbildar idrottslärare.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?