SI 1.4 Hur stimulerar vi till fäktning "hela livet"? - Svensk Fäktning
Hem » Svenska Fäktförbundet » Svensk Fäktnings strategi och våra värderingar » Verksamhetsuppföljning 2024 » SI 1.4 Hur stimulerar vi till fäktning “hela livet”?

SI 1.4 Hur stimulerar vi till fäktning “hela livet”?

Ansvarig för detta strategiska initiativ: Kommittén för föreningsutveckling och utbildning, KFU. Ordförande: Fredrik Mellander

Senast uppdaterad av: CH 7 nov 2023

Milstolpar/Verksamhetsplan 2024

Milstolpar som ska uppnås 2024Nuläge
Starta upp 6 föreningar som erbjuder regelbunden verksamhet för 65+
Projekt 65 + lanseras på vår hemsida under sidan ”Fäktning hela livet”.
Kunskap från projektet delar vi vidare till andra intresserade föreningar.
6 nya föreningar har påbörjat regelbunden träning för 65+ (nya i fäktning)
Planering för vuxentränarutbildning har påbörjats tillsammans med de SDF som är intresserade.

Fullständig beskrivning av det strategiska initiativet

Måste vinna-match: Fler föreningar med ett attraktivt erbjudande till fäktare av alla kategorier – elit & bredd

Mål

  • Antalet föreningar uppnår 60 (2028). Alla föreningar är certifierade (2028). (2023: 54 föreningar, IdrottOnline)
  • Antalet licenser ska vara 1200. (850 licenser säsong 22/23, svenskfätning.se)
  • 3000 aktiva barn och ungdomar. (2400 B&U 2022, LOK stödgrupp)
  • Jämställdheten ska öka till 40/60 inom målgrupperna tränare, domare, styrelser, licenserade fäktare, B&U 7–25 år. (LOK stödgrupp, föreningsrapport, svenskfäktning.se)

Nuläge

Det är tydligt att fäktning är en fantastisk sport att utföra hela livet och att det är många föreningar som erbjuder träning för olika målgrupper för vuxna. Under 2023 har vi haft två projekt med bidrag från RF. Det var ett pilotprojekt för 65+ verksamhet där tre föreningar med projektbidrag startade upp nybörjarverksamhet. Vi deltog också i ett antal träffar som handlade om verksamhet för 26+. Det är uppenbart att fäktare slutar fäktas i förening den dagen de inte vill ”satsa mer” eller kan ”satsa mer” då det kostar för mycket när man flyttar hemifrån och att eventuella andra intressen har tagit över. Vuxenverksamhet bedrivs framgångsrikt i flera föreningar och det är bra ekonomiskt för en förening att erbjuda vuxenverksamhet. Andra fördelar som bevittnas är att det bidrar med fler ideella i föreningen som kan hjälpa till med tävlingar och andra välkomnade uppdrag. I många kommuner får man lokalt aktivitetsstöd för 65+. Även RF/SISU distrikt ger uppstartsbidrag för de som vill erbjuda verksamhet för målgruppen. Det finns en stor kunskap hos flera föreningar där de har lyckad vuxenverksamhet. Det vill vi dela på vår nya sida ”Svensk Fäktning delar med sig”.

Insikter

  • Fäktning för vuxna och äldre är bra för kropp och knopp.
  • Det viktigaste när man startar upp verksamhet för vuxna är att träningen är varierad, ger bra anpassad träning och ger en gemenskap. Att alla blir en del av föreningen. Skadeförebyggande träning är viktigt att ta hänsyn till.
  • Det är viktigt att ha en plan för hur man ska rekrytera in målgruppen samt att ha tålamod och initiativförmåga.

Milstolpar/Verksamhetsplan

2025· 10 föreningar erbjuder regelbunden träning för målgruppen 65 +
· 10 föreningar erbjuder regelbunden träning för vuxenmotionärer.
· En vuxentränarutbildning erbjuds i 3 olika distrikt.
2028· Vi kan erbjuda distriktstävlingar som är anpassade för vuxenmotionärer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?