SI 1.6 Hur säkrar vi försörjning av kompetenta domare på alla nivåer? - Svensk Fäktning
Hem » Svenska Fäktförbundet » Svensk Fäktnings strategi och våra värderingar » Verksamhetsuppföljning 2023 – 2024 kommer inom kort » SI 1.6 Hur säkrar vi försörjning av kompetenta domare på alla nivåer?

SI 1.6 Hur säkrar vi försörjning av kompetenta domare på alla nivåer?

Ansvarig för detta strategiska initiativ: Tävlingskommittén, TK. Ordförande: Mats Svensson

Senast uppdaterad av: MS 2023-11-11

Milstolpar/verksamhetsplan 2024

Milstolpar som ska uppnås 2024Nuläge
IT-system för domarverksamheten implementerat.
Utbildning för klubb och distriktsdomare
Examinering av distriktsdomare och domarseminarium på USM
Utbildning och examinering av nationella domare.
FIE examinering av 1-2 domare.

Fullständig beskrivning av det strategiska initiativet

Måste vinna-match: Fler föreningar med ett attraktivt erbjudande till fäktare alla kategorier – elit & bredd Mål

Mål

 • Antalet föreningar uppnår 60 (2028). Alla föreningar är certifierade (2028). (2023: 54 föreningar, IdrottOnline)
 • Antalet licenser ska vara 1200. (850 licenser säsong 22/23, svenskfätning.se)
 • 3000 aktiva barn och ungdomar. (2400 B&U 2022, LOK stödgrupp)
 • Jämställdheten ska öka till 40/60 inom målgrupperna tränare, domare, styrelser, licenserade fäktare, B&U 7–25 år. (LOK stödgrupp, föreningsrapport, svenskfäktning.se)

Nuläge

Domartillgången inom svensk fäktning motsvarar idag inte alltid behoven, nationellt och internationellt.

Under 2023 har domarkommissionen lagt ner omfattande arbete på att starta upp ett utbildningssystem som drivs av förbundet, dvs. DK. Utbildningen genomförs nu huvudsakligen online. Resultatet har blivit att betydligt fler domare utbildats än tidigare då ansvaret vilade helt på klubbarna. Samtidigt går vi nu ifrån modellen med pliktdomare för deltagande föreningar till ett system där domarkostnaderna läggs på startavgiften och arrangören rekryterar och ersätter domare. Detta har många fördelar, inte minst att kostnaderna fördelas mer rättvist och att det är lättare för arrangören att planera i tid.

Regeln om två ÖD vid tävlingar har fungerat väl och skapat ett bättre tävlingsklimat och förbättrat effektiviteten.
Vi utbildar nu klubbdomare digitalt och det är för att sänka tröskeln till att en ung person ska påbörja sin domarkarriär.

Onlineseminarier med domare på högsta nivå har genomförts och har varit lyckade och ökat kunskapsnivån. Det är idag en utmaning att genomföra videoanalysutbildningar. Idag har vi ett svårarbetat domarregister och registrering av domaktiviteter sker manuellt.
Antalet domaraktiviteter är viktigt att det görs ordentligt och det önskas ett IT stöd för att klara detta behov.

Under 2023 hade vi ekonomiska möjligheter att skicka tre domare på FIE utbildning. En domare har klarat examinationen för FIE-licens (värja). Det är viktigt att vi får ut domare på internationella uppdrag så att de kan träna och bli bättre.

Sverige driver på i NFU (Nordic Fencing Unionen) om samarbetet i domarfrågor. Ny nordisk domarkommission har tillsats i NFU och Tomasz Goral är vald till ordförande.

DK arbetar med att tillsätta domare till våra internationella uttagningstävlingar. Det kan göras när vi har kännedom om antalet fäktare som åker på olika tävlingar. Idag kan det bli kort om tid och det innebär att vi inte alltid kan rekrytera in de bäst lämpade domarna och att resan blir dyrare. Vi arbetar för att kunna få till en snabbare och tidigare process.

Vi äger ett system för videobedömning som vi inte har implementerat ännu i hur vi ska använda det på bästa sätt.

Insikter

 • Kunniga, utbildade och pedagogiska domare är en förutsättning för fäktares utveckling.
 • En växande sport kommer att kräva fler domare på alla nivåer.
 • Respekt och status för domare är inte tillräckligt hög.
 • Svårt att rekrytera domare av hög kvalitet till internationella tävlingar. Svag representation från sabel.
 • Svårighet att intressera unga domare att arbeta för att uppnå EFC- och sedan FIE-licens.
 • Det kostar att skicka ambitiösa kandidater på tillräckligt många ECC-tävlingar för att kunna uppnå den nödvändiga C-licensen.
 • Material för domarutbildning behöver finnas tillgängligt online.

Milstolpar/Verksamhetsplan

2025· Ytterligare två svenska domare med FIE-licens.
· Utbildning för videobedömning.
· Utbildning och examinering för klubb, domare och nationella domare.
2028· Tillräckligt antal domare med C- och B-licens för att klara Sveriges egna pliktdomarbehov. Svensk(a)
domare med chans att tas ut till OS. Videobedömning är etablerad på SM tävlingar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?