SI 2.3 Hur etablerar vi konstruktiva samarbeten med andra utländska fäktförbund för att uppnå bättre regler för OS-kval och good governance? - Svensk Fäktning
Hem » Svenska Fäktförbundet » Svensk Fäktnings strategi och våra värderingar » Verksamhetsuppföljning 2023 – 2024 kommer inom kort » SI 2.3 Hur etablerar vi konstruktiva samarbeten med andra utländska fäktförbund för att uppnå bättre regler för OS-kval och good governance?

SI 2.3 Hur etablerar vi konstruktiva samarbeten med andra utländska fäktförbund för att uppnå bättre regler för OS-kval och good governance?

Ansvarig för detta strategiska initiativ: Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik, KIP. Ordförande: Åsa Andersson.

Senast uppdaterad av: 2023-06-10

Milstolpar/Verksamhetsplan 2024

Milstolpar som ska uppnås 2024Nuläge
FIE- och EFC-kongresser antar förslag för good governance.
Svenska kandidaterna väljs vid EFC- och FIE-valkongresserna 2024

Fullständig beskrivning av det strategiska initiativet

Måste vinna-matcher: Ständigt förbättra medaljplattformen / Skapa uthållig resursförsörjning: Kompetens, intäkter, buffert

Mål  

  • Alla landslag i satsning bland topp 16
  • 6 Fäktare rankade topp 32
  • 20 fullt satsande seniorer

Nuläge  

Inom internationell fäktning finns problem gällande god förvaltning och intressekonflikter. De nuvarande OS-kvalreglerna är ogynnsamma för huvuddelen av alla nationella fäktförbund. Sammanställningar som Svenska Fäktförbundet gjort visar att reglerna stärker dominansen för de redan starka. Svenska Fäktförbundet har sedan 2013 arbetat målmedvetet för att påverka FIE att initiera förändringar av OS-kvalreglerna. Det är viktigt för SvFF som liten fäktnation att ha goda samarbeten med andra länder. Hemsida på engelska skapades för att kunna spridda information kring vårt arbete med good governance.

Insikter 

  • Fokus på att de bästa bör ges möjlighet att delta oavsett hemland ökar chanserna för framgång.
  • Viktigt att internationella organisationer fungerar väl och följer god förvaltning.
  • Aktivt arbete på internationell nivå krävs för att påverka utvecklingen.
  • Stöd från Riksidrottsförbundet och projektbidrag för “good governance”.

Milstolpar/Verksamhetsplan

2025· FIE-kongressen fattar positiva beslut om OS-kval för 2032.
· FIE och IOK enas om godkända rättvisa kvalregler vid FIE-kongressen.
2028· På organisations och verksamhetsnivå arbetar vi systematiskt med good governance

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?