SI 5.2 Hur stärker vi samarbetet med andra idrotter och tar tillvara på Svensk Fäktnings intressen inom svensk idrott? - Svensk Fäktning
Hem » Svenska Fäktförbundet » Svensk Fäktnings strategi och våra värderingar » Verksamhetsuppföljning 2024 » SI 5.2 Hur stärker vi samarbetet med andra idrotter och tar tillvara på Svensk Fäktnings intressen inom svensk idrott?

SI 5.2 Hur stärker vi samarbetet med andra idrotter och tar tillvara på Svensk Fäktnings intressen inom svensk idrott?

Ansvarig för detta strategiska initiativ: Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik, KIP. Ordförande: Åsa Andersson.

Senast uppdaterad av: Å.A 2023-10-16

Milstolpar/Verksamhetsplan 2024

Milstolpar som ska uppnås 2024Nuläge
Vi deltar på samtliga ordförandeträffar och andra nätverk för att stärka vår roll idrottspolitiskt.
Vi förbereder frågor inför Riksidrottsforum med andra förbund.
Vi samverkar med andra förbund för att utveckla vårt eget.
Vi är aktiva i nätverk för GS och Ordförande.

Fullständig beskrivning av det strategiska initiativet

Måste vinna-match: Skapa uthållig resursförsörjning: Kompetens, intäkter och buffert

Mål

  • Omsättning 8 miljoner kr.
  • Eget kapital 25 % av omsättningen
  • 60/40 % i SvFFs styrelser och kommittéer
  • På organisations och verksamhetsnivå arbetar vi systematiskt med good governance

Nuläge

Enligt uppgift är det Riksidrottsstyrelsens mål att inom 10 år reducera antalet specialidrottsförbund till 60 genom uteslutningar eller sammanslagningar. Nya försämringar vad gäller finansieringen av SF i Svenska Fäktförbundets storlek har blivit verklighet redan perioden 2022 -2023. Denna utveckling drivs av Riksidrottsförbundet på uppdrag av staten. Det finns en bred politisk enighet om att de statliga medel som beviljas ska gå till att förverkliga statens mål för idrotten. Effektivitet och stordriftsfördelar dominerar. Makten inom Riksidrottsförbundet ligger hos de största förbunden tack vare reglerna för röstfördelningen. Dessa förbund har ekonomisk fördel av att så lite som möjligt av statens stöd fördelas till de mindre idrotterna. Riksidrottsförbundets dubbla uppgifter att både företräda idrotterna som är medlemmar och att som en myndighet fördela stödet på ett sätt som stöds av röstmajoriteten inom RF. Det finns en stor risk att om denna utveckling fortsätter kommer inte Svenska Fäktförbundet att finnas kvar som ett självständigt förbund om 10 år. En viktig aspekt att förstå är att det inte inom svensk idrott finns finansieringsformer för ”icke-kommersiell elitverksamhet”. När möjligheten att prioritera SF-stödet till elitidrott tas bort försvinner huvuddelen av möjligheterna att finansiera landslagsverksamhet som inte redan befinner sig i världselit. Det är viktigt att komma ihåg att Svensk Fäktning har ett tydligt mål att öka antalet föreningar och utövare. Det arbetet ska fokuseras men det är inte acceptabelt att det sker på bekostnad av den förhållandevis billiga men mycket effektiva elitverksamheten som Svensk Fäktning har byggt upp.

Insikter

  • Vi behöver vara delaktiga i arbetet med att ta fram Strategi efter 2025 tillsammans med övriga förbund inom RF och på så sätt göra vår röst hörd.
  • I alla sammanhang måste vi hålla vår linje om good governance och tala för den saken.
  • Vi behöver bygga många olika nätverk för att kunna bygga allianser med liknande förbund inför RIM 2025 då ny strategi ska klubbas.
  • Tillsammans med andra förbund har vi större förutsättningar att utveckla delar av vårt eget förbund.

Milstolpar/Verksamhetsplan

2025· Vi skriver minst en motion tillsammans med annat förbund.
· Delar av våra mål syns i nya Strategin efter 2025.
· Vi samverkar med andra förbund för att utveckla vårt eget.
· Vi är aktiva i nätverk för GS och Ordförande.
2028·

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?