Tidsplan för tävlingar - Svensk Fäktning
Hem » Tävling » Arrangörsinfo » Tidsplan för tävlingar

Tidsplan för tävlingar

I förberedelserna för tävling ingår att göra upp en plan för hur tiden, pister, domare m.m. disponeras på bästa sätt.

Utgå ifrån hur många deltagare tävlingen lockade i varje klass året innan och gör en bedömning av hur du tror det kommer att bli. Om du ordnar tävlingen för första gången, försök tänka igenom hur många fäktare det totalt kan vara fråga om som kan vara intresserade och hur många av dessa som till slut anmäler sig.

Ring gärna runt till föreningstränare och fråga vad de tror om deltagandet. Det kan också vara bra att ta råd av en mer erfaren tävlingsarrangör då deltagande påverkas av faktorer som skolornas terminer, eller hur tävlingskalendern ser ut helgerna före och efter din tävling.

En tidsplan kräver tre antaganden

  1. Det första gäller deltagandet i varje klass.
  2. Det andra gäller antalet tillgängliga pister.
  3. Det tredje antagandet är att man kommer att ha tillräcklig kapacitet i form av domare, tävlingsledning etc för att kunna hantera tävlingarna givet deltagarantal och pister.

Redan inför lokalbokningen kan det vara aktuellt att skissa på den första tidsplanen.

Tidsprogrammet i inbjudan bör bygga på en preliminär tidsplan med bedömt deltagantal som grund.

När anmälningstiden gått ut revideras den preliminära tidsplanen och den görs tillgängligt för deltagarna, t.ex. genom publicering på arrangemangets hemsida (och/eller på svenskfaktning.se).

Slutlig tidsplan anslås i tävlingslokalen.

I bifogade filer finns exempel på tidsplaner från några arrangörer.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?