Anmälan av svart kort - Svensk Fäktning
Hem » Tävling » Domare » Anmälan av svart kort

Anmälan av svart kort

Mall för anmälan av att ett svart kort delats ut.

T.1 Bestraffning svart kort

  1. Domare som delar ut ett svart kort ska senast efter poulens eller direktelimineringsmatchens slut överlämna följande skriftliga information till överdomaren: Den bestraffades förnamn, efternamn och klubbtillhörighet samt de väsentliga omständigheter som legat till grund för bestraffningen.
  2. Tävlingsledningen (överdomaren) på svenska tävlingar ansvarar för att utdelade svarta kort och omständigheterna kring utdelandet meddelas SvFF:s disciplinnämnd inom två dagar efter tävlingens avslutande (Jfr O.6.; FIE t.114 och t.120).
  3. SvFF:s disciplinnämnd fattar därefter skyndsamt beslut om eventuella ytterligare bestraffningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?