Övergångar - Svensk Fäktning
Hem » Tävling » Övergångar

Övergångar

Utdrag ur Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser:

S.10.      Representationsbestämmelser

1.      Vid tävlingar representerar fäktaren alltid en förening. En tävlingsanmälan ska, för att vara giltig, vara godkänd av den förening fäktaren representerar. Detta godkännande är ofta underförstått om inte föreningen meddelat annat.

2.      Fäktare får, med undantag för vad som stadgas i denna paragraf, under samma tävlingssäsong, representera endast en förening.

3.      Övergång mellan två säsonger eller övergång före det att fäktaren har tävlat under säsongen meddelas till förbundet som gör ändringen. Fäktaren ansvarar för att meddela berörda föreningar.

4.      Fäktare som tävlat för en förening under innevarande säsong ska inhämta godkännande från båda berörda föreningar och vidarebefordra dessa till förbundet som kan bevilja övergången. Tillstånd beviljas om den gamla och den nya föreningen är överens om övergången. Är så inte fallet kan ärendet prövas av SvFF.

5.      Fäktare med svensk nationstillhörighet ska vid deltagande i tävling i Sverige representera en svensk förening ansluten till SvFF. Undantag kan medges vid stadigvarande bosättning utomlands men behöver i så fall beviljas av SvFF. Undantag ska prövas restriktivt.

(TB 2021-07-01)

Meddelande (3) resp. ansökan (4) om byte av klubb insänds till info@fencing.se.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?