Utbildningsfilmer om att arrangera tävling - Svensk Fäktning

Utbildningsfilmer om att arrangera tävling

Elva korta instruktionsfilmer hjälper föreningarna att utbilda tävlingsledare och administratörer.

Efter ett förtjänstfullt arbete av Thomas Åkerberg och Mattias Edlund (ordförande resp. ledamot av SvFF:s Tävlingskommitté) finns nu elva stycken kortare filmer som förklarar processen att planera, genomföra och rapportera en fäkttävling. 

Den mjukvara som används här är Engarde. Filmer som beskriver processen i Ophardt Touch är planerade att spelas in  under mars. Ämnet för varje film finns på bilden ovan.

Dessa filmer passar utmärkt för att använda som kursmaterial där man tillsammans och under ledning av någon med erfarenhet, ser filmerna och diskuterar innehållet. Glöm inte att ta kontakt med föreningens kontakt på det egna Sisu-distriktet för att se vad det ev. kan finnas för stödformer.