Tävlingsrapport - Svensk Fäktning
Hem » Tävlingsrapport

Tävlingsrapport

Information till författaren:

I formuläret nedan finns 9 rubriker. Under varje rubrik finns beskrivningar på information som efterfrågas samt i vissa fall exempel på formuleringar i text som sak fungera som ett stöd för författaren. Tack så mycket!

1. Viktig information

Bakgrund till frågan: eventuellt belysa behov av att utbilda domare i den arrangerande föreningen för att sänka kostnad för att arrangera tävling.

2. Tävlingsschemat

Click or drag a file to this area to upload.

3. Lokal

Tillgänglighet (transport, avstånd från centrum/Hotell) - Separat final pist? (upphöjd Bakgrund?) - En Sporthall eller flera? - Avspärrade område mellan pister? - Dedikerat område/rum för domare - DT synligt eller ej? - Kafeteria (driven av arrangörer eller extern) - Annat? Övriga faktorer kring lokalen som kan ha påverkat tävlingen (positivt eller negativt) som exempelvis avstånd mellan pister, placering av pister i hallen m.m.

4. Vapenkontroll

5. Domare

Domare anlitade av arrangören, utan jäv till någon förening som deltar i tävlingen. Kan vara utländska domare eller domare som inte är medlem eller tränar på någon av de medverkande föreningarna – viktig för florett och sabel!
Om Domarplikt: ange om arrangören använt sig av domarplikt. Ange också antal anmälda domare (ange även föreningar)? Ange antal betalda avgifter samt vilka föreningar som betalade avgifter
Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.
Bifoga sammanställning i Excel med kolumnerna: Domare, Hotell/Boende, Resa, Arvode och övrigt. En rad per domare.

6. Safe guard info / incident:

7. Övrigt info / Fair play / sanktioner

Kom ihåg: svart kort kräver separat rapport undertecknad av domare och ÖD. Kan undertecknas av personer som har fått kortet.

8. Resultat

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.

9. Domaraktivitet/närvaro

Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 5 files.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?