Svensk Fäktnings utvecklingsmodell - Svensk Fäktning
Hem » Utbildning » Utveckling fäktare eller tränare » Svensk Fäktnings utvecklingsmodell

Svensk Fäktnings utvecklingsmodell

I Svensk Fäktnings utvecklingsmodell utvecklas nybörjarfäktaren till breddfäktare eller fullfjädrad elitfäktare. Utvecklingen går via allsidig träning i unga år för att först i tidiga tonåren övergå i successiv specialisering. Johan Fallby krossar idrottsmyter – tidig specialisering – YouTube.

Lärandet i utvecklingsmodellen ska präglas av en helhetssyn på idrotten, långsiktighet och individanpassning. Det innebär att idrottens fysiska, psykologiska, taktiska och tekniska moment är i centrum. För att på bästa sätt införliva utvecklingsmodellen i Svensk Fäktning har vi reviderat vår utbildningsstruktur så att den stämmer överens med den nya utvecklingsmodellen (se Bilaga 1).

För att utvecklingen enligt modellen ska ske på bästa möjliga sätt är fäktarens motivation och en bra fäktföreningsmiljö nödvändiga beståndsdelar för att minska risken för avhopp.


Fäktarens motivation
Om fäktaren har en känsla av frivillighet och självbestämmande samt kontroll och inflytande i idrottsmiljön är de viktigaste delarna uppfyllda. Om fäktaren dessutom känner att den får utlopp för sitt kunnande samt känner social meningsfullhet och tillhörighet är hela fäktarens motivation byggd på självbestämmande. Då minskar risken för kontrollerad motivation som ska undvikas i möjligaste mån. Lär dig mer om självbestämmandeteorin här:  Sport and Performance Psychology – Self Determination Theory Lecture – YouTube.


Fäktföreningsmiljön
Fäktföreningsmiljön ska präglas av ett transformerande ledarskap. Detta ställer stora krav på såväl tränarna som organisationsledarna som tillsätter tränarna. En fäkttränare ska vara en förebild, vara inspirerande och motiverande, uppmuntra till intellektuell stimulans och ge fäktarna personlig omtanke. Lär dig mer om det transformerande ledarskapet här: Transformational Leadership in Youth Sport – Professor Jean Cote – YouTube. Föreningsmiljön ska vidare omslutas av ett stödjande socialt nätverk som hjälper till att undvika konflikter och ger ökad förståelse för andra personers situation. För att nätverket ska fungera i praktiken i alla fäktföreningar är kommunikationen helt avgörande för samarbetet. Budskap ska vara strukturerade och tydliga. 

När fäktarens självbestämmande är stark och fäktföreningsmiljön är bra finns det goda möjligheter att fäktaren kan utvecklas på bästa möjliga sätt i respektive utvecklingsfas. 

Fäktarens utvecklingsfaser

  • Rörelseglädje;
  • Lärande;
  • Träna för att träna;
  • Träna för att vinna; och/eller
  • Fäkta hela livet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?