Utveckla din fäktning - Svensk Fäktning
Hem » Utbildning » Utveckling fäktare eller tränare » Utveckla din fäktning

Utveckla din fäktning

Oavsett vilken nivå du är på som fäktare kan du hitta sätt att göra träningen roligare, mer varierad eller effektivare. Fäktteknik är viktigt men det är långtifrån det enda du kan utveckla.

Att bli en idrottare är är att skaffa sig färdigheter i den idrott du håller på med men det innebär också att en allmän utveckling mentalt, intellektuellt, fysiskt och koordinatorisk. Du behöver också öka ditt kunnande inom många områden, till exempel hur du undviker skador, hur du du planerar och prioriterar din tid så att du mår bra, hinner med den träning du vill göra och hur du skapar en ordning i ditt liv så att det fungerar.

Den här avdelningen är tänkt som ett stöd i din utveckling som fäktare. Den utgår ifrån Svensk Fäktnings utvecklingsmodell som tagit fram med grund i de senaste tio årens internationella forskning om hur idrottare ska/bör utvecklas. Utvecklingsmodellen definierar vilket upplägg som har visat sig fungera bäst för barn som börjar med en idrott men är en bra utgångspunkt även för vuxna nybörjare. Fäktning är att betrakta som en idrott med sen mognad där beslutet att satsa på att nå elitnivå ofta fattas i slutet av, eller efter, puberteten.

Utgå ifrån var du befinner dig och vad du vill förbättra. Var inte rädd för att prata med din tränare. Det är naturligt att det som din tränare gör och de principer som han eller hon följer har stor inverkan på hur du blir grundutbildad och den “fäktfilosofin” kommer du att behöva förhålla dig till. I längden är det viktigt att du också förstår vad tränaren försöker åstadkomma. Varför? Du har ansvar för din egen motivation och att du verkligen känner dig själv inspirerad och motiverad av det tränaren försöker åstadkomma. Forskning visar att inre motivation är svår att åstadkomma om du inte helt förstår och självständigt tar ställning till hur du vill utvecklas.

Prata mycket om fäktning! Lyssna på vad äldre fäktare, dina träningskompisar och kanske också dina motståndare på tävling säger. Ni kan utvecklas tillsammans. De andra kanske inte alltid har rätt men att lyssna, tänka och analysera utvecklar din förståelse för vad fäktning kan göra och din förmåga att fatta medvetna beslut om din egen fäktning.

Förhoppningsvis hittar du intressanta inspel och insikter till din utveckling här. Vår ambition är att successivt utveckla denna avdelning.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?