Assault- och matchfäktning: 10 förslag - Svensk Fäktning
Hem » Utbildning » Utveckling fäktare eller tränare » Utveckla din fäktning » Barn och ungdom » Assault- och matchfäktning: 10 förslag

Assault- och matchfäktning: 10 förslag

Gör assault- och matchfäktningen mer omväxlande!

Fäktningen kan organiseras på många olika sätt.

Här är 10 förslag.1. Poängfäktning
Samtliga fäktare börjar med en poäng. Man kan också bestämma att alla börjar på t ex fem beroende på hur långa matcher man vill skapa.
För varje vinst får fäktaren ytterligare en poäng. Vid förlust står man kvar på den ursprungliga poängen.
Om A och B båda har en poäng och A vinner har A inför nästa match två poäng och B har fortfarande en. De poäng fäktaren har är lika med det antal störtar han/hon skall sätta för att vinna nästa match.
Detta betyder: Ju fler vunna matcher desto fler stötar krävs för att fäktaren skall vinna.
Ex: en fäktare (A) som vunnit fem matcher har sex poäng (om man börjar på ett) och en fäktare (B) som inte vunnit någon match har fortfarande en poäng. Om dessa möts skall A sätta sex stötar för att vinna och B bara en.
För de duktigare fäktarna blir det svårare och svårare att vinna ju fler matcher de vunnit och för dem som förlorar blir det lättare och lättare att vinna.
Fäktarna bestämmer själva vilka de utmanar.

2. Bästa pisten
Förutsätter fäktning på minst fyra pister och helst inte mer än tre fäktare/pist.
Pisterna rangordnas från den ”bästa” pisten till den ”sämsta”.
Fäktarna slumpas sedan ut på pisterna.
Därefter gäller följande. Matcherna går till fem stötar. Vinnaren i varje match går ett steg uppåt till nästa pist, förloraren går ett steg neråt. Den som befinner sig på sämsta pisten och förlorar står kvar där och den som befinner sig på den bästa pisten och vinner står kvar där.
Förlust på bästa pisten innebär att man får börjar om på den sämsta.
Det hela går ut på att arbeta sig uppåt och försöka vara kvar på bästa pisten.

3. Stegen
Detta är en tävlingsform som löper över flera träningspass, eventuellt hela säsongen.
Gör en stege där alla fäktare har sitt namn. Namnen måste kunna flyttas på ett enkelt sätt.
Förslag: sätt upp ett tygband på väggen. Gör en klädnypa för varje fäktare med fäktarens namn på. Sätt klädnyporna på bandet. De är enkla att flytta.
Vid första tillfället slumpas namnen in på stegen uppifrån och ner.
Därefter gäller följande: Fäktarna utmanar varandra. En fäktare får aldrig neka utmaning från en fäktare som befinner sig längre ner på stegen. När två fäktare möts byter de plats på stegen om den med lägre plats vinner. Om den med högst placering vinner behåller de sina platser på stegen.

4. Sist till 10
Istället för att som vanligt fäkta först till ett visst antal stötar kan man bestämma att matcherna pågår till dess att den fäktare med minst antal stötar i matchen når upp till ett visst antal t ex tio. Detta kan innebär att den bättre fäktaren får sätta ett mycket stort antal stötar innan matchen är slut.

5. Först till 10
Denna form för matchfäktning passar bra när det inte är fler fäktare än att samtliga kan fäkta samtidigt (vid fäktning utan markörapparater är det bara golvytan som är en begränsning). Samtliga fäktare placeras ut så att de har en motståndare. På gemensam signal startar alla matcher. Fäktarna dömer själva. När första fäktaren kommit upp till t ex tio stötar säger han/hon halt och samtliga matcher bryts. Därefter flyttar alla fäktare ett steg medurs. Alla får nu nya motståndare. På gemensam signal börjar man igen och fortsätter till någon kommit upp till det bestämda antalet stötar. Det blir halt igen och samtliga byter plats ett steg medurs.

6. Lagfäktning
Lagfäktning är ett bra sätt att organisera matchfäktningen när det är många fäktare och när det finns vissa som har en tendens att sitta för mycket istället för att fäkta. Vid korta träningspass bör lagen vara små – helst två och max tre fäktare i varje lag – i annat fall blir det för mycket vila och för lite fäktning. Dela upp fäktarna i lag. Gör en tablå med samtliga lag. Fäkta matcher upp till tio stötar. Första fäktarna i lagen fäktar upp till fem, nästa fäktare tar vid och fäktar upp till tio (enligt samma stafettprincip som gäller i lagfäktning i tävlingssammanhang). Därefter är matchen slut och det är dags att utmana ett annat lag.

7. Uppdragsfäktning
Fäkta matcher till förslagsvis fem. Ge fäktarna speciella uppdrag vad gäller vilka stötar som skall sättas. Vid värjfäktning kan det t ex vara: Av fem stötar måste en vara parad ripost, en arret stöt och en attack på handen/underarmen. Övriga är valfria. Olika uppdrag kan konstrueras för olika träningspass. Uppdragen kan göras olika svåra och mer eller mindre specifika.

8. Dolda direktiv
En variant på uppdragsfäktning. Här ges uppdragen till en av fäktarna i varje par. Uppdragen ges som dolda direktiv dvs motståndaren skall inte veta vilket uppdrag fäktaren har. Tränaren går runt och ger dolda uppdrag till olika fäktare beroende på vad de behöver träna på. Ett uppdrag kan t ex vara en sammansatt attack.

9. Offensiv och defensiv
En variant på uppdragsfäktning. Här bestämmer tränaren vem av fäktarna som skall vara offensiv och vem som skall vara defensiv. T ex ”samtliga fäktare till höger är nu offensiva och fäktarna till vänster defensiva”. Dessa order kan ges som tillfälliga order under en assault fäktning som i övrigt är fri.

10. En minut kvar
Under assault- och matchfäktningen ger tränaren då och då direktiv av typen: ”En minut kvar och fäktaren till höger ligger under med två stötar”. Ett annat alternativ: ”30 sekunder kvar fäktaren till vänster ligger under med en stöt”. En flertal olika alternativ kan skapas.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?