Fäktlekar - Svensk Fäktning

Fäktlekar

Balansera vapnet

Ställ upp barnen på rad med minst två meters mellanrum. Barnen skall nu ta floretten och balansera den med spetsen på fäkthandens finger samtidigt som man står i gard. Gör leken svårare genom att barnen nu får försöka göra marche och rompe.

Fånga handsken

Eleverna ställer sig i gard med bakre foten på en linje.
Läraren eller någon annan står en bit framför och håller upp en handske i huvud-/hakhöjd. Sedan släpper ledaren handsken och eleven skall försöka hinna fånga den endast genom att sträcka armen och greppa den. Kan även göras med utfall.

Motorvägskull

Använd linjerna på golvet. Man skall “köra” på linjerna som är olika vägar och eftersom vi är fäktare gör vi marche och rompe. En eller flera väljs ut till kullare.

 • Alt 1 den som blir kullad blir kullare
 • Alt 2 samma kullare hela tiden och när man blir kullad går man ut i depå och gör en viss rörelse (fäkt- eller annan rörelse).

Starka fingrar

Med den här leken övar man styrkan i tummuskeln (en viktig muskel för fäktare). Alla deltagare skall ha ett vapen. Deltagarna håller sitt vapen i spetsen med tummen och pekfingret. På ledarens signal gäller det nu att med fingrarna föra spetsen uppåt till dess att man har handen nere vid skålen. Vill man göra det jobbigare kan tävlingen utföras med rak arm.

Skeppsslag

Du är på ett sjörövarskepp du har inga vänner bara fiender. Det
är alla mot alla som gäller. Du kan fäkta flera mot samma. Blir du träffad
på bålen eller i masken dör du, blir du träffad i ett ben , hoppa på det
andra. Två ben dör du. Samma sak gäller armarna.

Regel: alltid fäkta framför varandra aldrig bakifrån.

Leken börjar med att man sprider ut sig i salen med ryggen mot vägen, hälsa på alla. Sjörövarna färdiga? Börja!

Viktigt att poängtera är att ärlighet varar längst, det är inte kul att vinna om man innerst inne vet att man fuskat.

Simon säger

Förutsättningen för denna lek är att fäktarna lärt sig grunder i form av:
– Marché
– Rompé
– Sträck armen före utfall
– Utfall

Alla barnen ställer sig på rad och de skall lyda det ledaren säger men bara om
han/hon säger “Simon säger” före kommandot. (Ledaren använder sitt eget namn)

T ex
“Simon säger marché” – Alla skall göra en marché
“Simon säger sträck armen” – Alla skall sträcka armen
“utfall” – Nu skall ingen göra något

För att öka barnens koncentration kan man låta dem som gör fel kliva åt sidan och fortsätta tills bara ett barn är kvar.

Handsken och masken

Ta en handske och en mask och placera i mitten av fäkthallen (handsken på masken). Fäktarna delas in i två lag. Varje elev väljer ett tal mellan ett och det antalet personer som man är i laget (är det ojämnt antal personer i de olika lagen så får en fäktare två nummer). De två lagen börjar sedan i var sitt hörn av hallen, och när tränaren ropar upp ett nummer skall den person som har det numret i laget springa fram och ta handsken först. När eleven har tagit handsken skall hon/han tillbaka till startpositionen. Motståndaren skall då försöka att komma ikapp och nudda eleven som har handsken i ryggen. Kan göras med marche och rompe, samt med utfall när man försöker att nudda motståndaren. Först till ett visst antal poäng vinner.

Uppmärksamhet

Eleverna ställer upp på en rak linje framför tränaren.

Tränaren står med båda händerna i luften (handflatorna framåt). När tränaren fäller ner den högra handen så skall alla fäktare göra en marche. För den vänstra handen gäller det att eleverna skall göra en rompe. Tar tränaren ned båda händerna samtidigt skall fäktarna göra ett utfall ( de får inte gå upp ur utfallet innan tränaren höjt händerna ).

Svårighetsgrader:

 • Tränaren kan ta en marche samtidigt som han/hon fäller ner höger hand (marche) eller tvärt om vänster hand samtidigt som han/hon tar en rompe, detta blir förvirrande för eleven och kräver extra koncentration.
 • Säga marche, rompe eller utfall utan att röra armarna.
 • Ta en marche, rompe eller utfall utan att röra armarna.

Idioten

 • Dela in gruppen i mindre grupper om 3-4 i varje grupp.
 • En i varje grupp utses till gruppchef. Gruppchefen bestämmer vem i laget som börjar etc.
 • Varje lag får en pist och alla ställer upp bakom bakre linjen.
 • En och en skall så snabbt som möjligt göra marché fram till första gardlinjen där man skall avsluta med utfall.
 • Därefter går personen tillbaka i gardställning och romperar tillbaka. Samma person gör om samma sak men denna gång till nästa gardlinje. Tillbaka igen och slutligen till bortre gränsen av pisten och rompé tillbaka.
 • Nu växlar man till nästa lagmedlem som gör samma moment. Det lag som först får i mål sin sista lagmedlem har vunnit.

Skeden

En sak som kan vara svårt att lära sig är att göra marse och rompe utan att tappa blicken framåt och utan att guppa upp och ner, eller kränga med överkroppen. Med den här leken övar vi detta.Dela in barnen i lag så att det blir 3-4 barn i varje lag. För stora lag innebär mycket väntan vilket inte är bra. Barn vill vara igång och inte stå och titta på.

Varje lag bildar ett led och ställer sig vid en punkt som ledaren anger.

För stafetten behövs en sked och en pingisboll (eller motsvarande) till varje lag.

Först i ledet börjar. Ställer sig i gard, sätter skeden i munnen och placerar bollen i skeden. Det gäller nu att göra marse fram till markeringen för slutet på banan och sedan göra rompe tillbaka utan att tappa bollen. Tappar man bollen får man börja om från början. Varje person i laget skall göra samma sträcka mins tre gånger.

Tips:
Straffet när man tappar bollen kan varieras: t ex tre upphopp, tre armhävningar etc.

Ledaren bör kontrollera så att marse och rompe sker på ett riktigt sätt. Om någon fuskar bör samma straff gälla som när man tappar bollen.

Stafett Snabba fötter

I den här stafetten övar vi snabbhet i fötterna.Dela in barnen i lag så att det blir 3-4 barn i varje lag. För stora lag innebär mycket väntan vilket inte är bra. Barn vill var igång och inte stå och titta på.

Varje lag bildar ett led och ställer sig vid en punkt som ledaren anger.

För stafetten behövs följande framför varje lag:

– Fem koner, pallplintar eller några andra märken. De skall stå på en rad men cirka två meter mellan varje märke.

– Cirka åtta innebandyklubbor, pinnar el dyl. Dessa skall ligga på en rad med cirka 70 cm mellan varje klubba/pinne.

Samtliga deltagare i varje lag skall göra fyra sträckor. När första man gjort första sträckan dunkar han nästa person på axeln och person två gör sträcka ett osv tills dess att alla i laget gjort alla sträckor. Då sätter man sig ner.

Sträcka 1: Spring fram till första konen snurra ett varv runt konen från vänster hela tiden med näsan framåt, spring till nästa kon och snurra runt den på samma sätt osv tills du snurrat runt samtliga koner sprin då tillbaka och nästa person i laget tar vid.

Sträcka 2: Samma som sträcka 1 men snurra nu runt konerna från vänster dvs i motsatt riktning.

Sträcka 3: Spring fram till första pinnen/klubban. Du skall nu sätta ner en fot i varje mellanrum mellan pinnarna. När du passerat den sista pinnen vänder du om och springer likadant tillbaka. En fot i varje mellanrum.

Sträcka 4: Som sträcka tre men nu skall du hoppa jämfota mellan pinnarna både fram och tillbaka.

Varierar med andra övningar i stafetten. Det är här bara fantasin som begränsar. Det går att springa två var runt varje kon, lägga in ett par armhävningar innan an får springa tillbaka etc.

Balansstafett

I den här stafetten övar vi balans och smidighet.Dela in barnen i lag så att det blir 3-4 barn i varje lag. För stora lag innebär mycket väntan vilket inte är bra. Barn vill var igång och inte stå och titta på.

Varje lag bildar ett led och ställer sig vid en punkt som ledaren anger.

För stafetten behövs en linje på golvet framför varje lag och två bänkar efter varandra cirka en meter till höger om linjen.

Samtliga deltagare i varje lag skall göra fem sträckor. När första man gjort första sträckan dunkar han nästa person på axeln och person två gör sträcka ett osv tills dess att alla i laget gjort alla sträckor. Då sätter man sig ner.

Sträcka 1: Gå balans på en linje och spring tillbaka. När man går på linjen skall hälen på främre foten sättas intill tårna på bakre foten.

Sträcka 2: Hoppa jämfota sicksack över linjen. Man får inte trampa på linjen och fötterna skall vara ihop. Spring tillbaka.

Sträcka 3: gör marse på bänkarna och spring tillbaka.

Sträcka 4: Hoppa sicksack över linjen men nu på en fot och sprin tillbaka.

Sträcka 5: Gör marse på linjen. Observera att båda hälarna skall vara på linjen hela tiden. Avsluta med utfall. Gå upp i gard och spring tillbaka

Varierar med andra övningar i stafetten. Det är här bara fantasin som begränsar. Det går att gå på linjen baklänges, hoppa sicksack på vänster fot och höger fot etc.

Ledaren

I den här leken övar vi balansen och samtidigt förmågan till koncentration.Dela in barnen i par två och två. I varje par ställer sig fäktarna mitt emot varandra i gard. Fäktarna lägger utsidan vapenhänderna mot varandra. Det är viktigt att de stå på lagom avstånd så att de kan hålla händerna mot varandra och fortfarande stå i gard. En fäktare är nu ledare och den andra fäktaren blundar. Ledaren går med marse och rompe och den som blundar följer med genom att känna i handen när ledaren går framåt respektive bakåt.

Viktigt att påpeka:

1. Att röra sig utan att se kräver att man kan lita på sina kamrater. Det är därför helt förbjudet att skämta eller busa med den som blundar.

2. Den som blundar skall ha sin arm och hand i en position så att yttre linjen är stängd (dvs sixt gard).

3. Fäktarna skall sitta i gard och sträva efter att ha armen i en så riktig gardposition som möjligt.

4. Den som leder måste arbeta långsamt. Det skall vara paus mellan varje marse/rompe. I annat fall blir det omöjligt att följa.

Förslag till utveckling av leken:

Ledaren får förutom att gå framåt och bakåt även ge kamraten ett lätt men tydligt tryck på handen. Kamraten skall då gå under ledarens hand (degagera) med en liten rörelse och därefter sträcka armen och göra utfall. När han/hon är i utfallet får han/hon öppna ögonen. Gå upp i gard och så fortsätter leken.

Handsken

Handsken är en kull-lek. Leken går ut på att hålla sig undan från den som har handsken på sig. Den som har handsken skall försöka kulla någon av de andra genom att träffa dem med den hand man har handsken på. Den som blir träffad får nu handsken och är den som skall kulla de andra. Samtliga i leken skall röra sig genom marse och rompe.Avgränsa en lagom stor del av salen. Linjerna kan användas som gränser. Det får inte vara för stor yta då blir det för svårt för den som har handsken och leken provocerar fram dåligt benarbete.

Tips på utveckling av leken:

1. Inför regeln att den som kullar bara får göra det i form av ett utfall.

2. Inför regeln att den som slarvar allt för mycket med benarbetet får göra några armhävningar.

3. Ett annat sätt att stävja ett slarvigt benarbete är att ledaren då och då skriker halt. Då skall samtliga direkt stå som förstelnade. Balansen sätts på prov och ledaren kan kontrollera samtligas ben, fötter mm.

4. Gör handsken till en namnlek samtidigt genom att den som kullar alltid samtidigt skall säga namnet på den han kullar.

Bataljen

I Bataljen möts två arméer och fäktar mot varandra tills en av dem går segrande ur striden.

Dela upp barnen i två lag. Uppmana varje lag att inbördes bestämma ett namn på sin arme. Fäktarna skall nu ställa upp sida vid sida på var sin kortsida i hallen. Alla fäktare skall ha full utrustning för manuell fäktning. Fäktarna ställer sig i position för att salutera fäktarna i motståndarlaget. Ledaren uppmanar dem att salutera och därefter ställa sig i gard.

När ledaren säger allé börjar fäktningen. Alla söker upp var sinn motståndare och gör upp i duell. Den som blir träffad på giltig träffyta är död och lägger sig ner. Bataljen pågår till dess att samtliga fäktare i ett av lagen är dödade/ligger på golvet. Efter Bataljen tackar lagen varandra genom att salutera och därefter ta i hand på två led som möter varandra. Nu kan en ny Batalj starta med samma eller nya lag.

Bataljen är en rolig lek som dock kräver disciplin för att inte säkerheten skall äventyras.

Viktiga regler:

 1. Endast fäktare med komplett reglementsenlig utrustning får delta.
 2. Det är inte tillåtet att attackera bakifrån. Endast dueller där båda fäktarna uppmärksammat varandra är tillåtna.
 3. Samtliga fäktare som blir träffade skall lägga sig ner och ligga still med mask på till dess att ledaren säger halt.

Tips: Om man är många kan det vara svårt att med mask på känna igen sina lagkamrater. Sätt på band på fäktarna i ett av lagen, en tejpremsa på bröstet eller något annat som gör att det blir lättare att identifiera lagkamraterna.

Utveckling av Bataljen:

 1. Leken kan utvecklas genom att varje lag får använda delar av utrustningen i gymnastiksalen för att bygga upp sin egen borg.
 2. En annan variant är att leka att man är på varsitt skepp med landgångar emellan. Ställ ut bänkar som landgångar mitt i salen. Ett förslag är tre rader med bänkar (och två bänkar efter varandra i varje rad). Mellan de tre bänkraderna är det nu djupt vatten med hajar. Den som går där eller ramlar ner är död. Fäktning kan nu ske på landgångarna eller på skeppen som börjar i änden på bänkarna men inte mellan bänkarna. Istället för bänkar kan man rulla ut mattor.
 3. Om ni har unga ledare med i barngruppen, låt dessa vara med i Bataljen. Barnen tycker att detta blir extra roligt. Ledarna får naturligtvis bjuda på sig själva och ibland bli träffade eller ramla ibland hajarna.

Reaktion

I denna lek arbetar fäktarna i par två och två. Leken går ut på att pröva varandras reaktionsförmåga.

 • Steg 1: Person A skall stå i gard med tummen skild från de övriga fingrarna. Person B skall hålla en handske strax ovanför A:s åtskilda fingrar. När B släpper handsken skall A försöka ta den men A får bara knipa ihop fingrarna. Det är inte tillåtet att röra armen eller kroppen. När man provat några gånger byter man roller.
 • Steg 2: A står i gard nu med handflatan upp mot taket. B håller handsken i båda händerna och trycker den mot undersidan av A:s hand. När B släpper handsken skall A fånga den genom att enbart snurra sin hand ett halvt varv. Efter några försök byter man roller.
 • Steg 3: Samma som steg 2 men nu skall A blunda. A kommer troligen upptäcka att det kan vara enklare när man blundar. Vi reagerar fortare på känsel än på synen. Byt roller.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?