Benarbete - Svensk Fäktning

Benarbete

Här finns en detaljerad beskrivning av intensivt benarbete med och utan vapen. 

Lägg märke till att beskrivningarna utgår ifrån testsituation med elektronisk mätutrustning. Sådan exakthet är inte nödvändig när övningarna genomförs på träning.

1. Intensivt benarbete utan vapen

Tre linjer ritas eller tejpas.

 • En startlinje.
 • En linje vars ytterkantsavstånd är exakt 500,0 cm (tolerans ±0,5 cm) meter från startlinjen (ytterkant till ytterkant).
 • En linje, 2 m framför startlinjen vars ytterkants avstånd från 5 meters linjen är 300,0 cm (tolerans ±0,5 cm).
 • En fotocellmätare med stråle sättes på ytterkant på startlinjen i försökspersonens höfthöjd.

Start i gardposition med hela framfoten bakom hela startlinjen.

 • Fäktaren startar på eget kommando inom en given 5 sekunders period och brytande fotocellstrålen startar klockan.
 • Fäktaren ska sedan med högsta framåt med marchéer tills framfoten är helt över bortre ytterkanten av 5 meters linjen
 • Sedan tillbaka med rompéer tills framfoten är helt över bortre ytterkant av 2 meters linjen
 • Sedan framåt med marchéer tills framfoten är helt över bortre ytterkanten av 5 meters linjen

Detta fortsätter tills framfoten har passerat bortre 5 meters linjen total 10 gånger.

 • Efter tionde gången över 5 meters linjen så retirerar försökspersonen med rompéer tillbaka hela vägen till startlinjen.
 • Tiden stoppas när fotocellstrålen vid startlinjen bryts av höften

Under hela denna övning håller försökspersonen händerna höfter fäst

 • Om hela foten inte är över hela linjen vid något tillfälle så räknas inte testen alls.
 • En fäktmästare eller motsvarande som inte är klubbkamrat med försökspersonen ska signera att rörelsemönstret under hela utförandet var fäktmässig

Varje försöksperson får 3 chanser med minst 15 minuters vilja mellan försöken.

2. Intensivt benarbete utan vapen med utfall

Exakt samma upplägg som ovan men sista steget över bortre 5 meter linjen utföres som utfall.

3 . Intensivt benarbete med vapen

Tre markeringar upprättas.

 • En startlinje som ritas eller tejpas.
 • Därefter en vägg med fäkttavla som är exakt 600,0 cm (tolerans ±0,5 cm) meter från startlinjen (ytterkant fram till vägg).
 • Därefter en linje, 2 m framför startlinjen vars ytterkants avstånd från väggen med fäkttavlan (som maximalt får vara x cm i diameter) är 400,0 cm (tolerans ±0,5 cm).
 • En fotocellmätare med stråle sättes på ytterkant på startlinjen i försökspersonens höfthöjd.

Start i gardposition med hela framfoten bakom hela startlinjen.

 • Fäktaren startar på eget kommando inom en given 5 sekunders period och brytande fotocellstrålen startar klockan.
 • Fäktaren ska sedan med högsta fart framåt med marchéer tills vapnet träffar fäkttavlan.
 • Sedan tillbaka med rompéer tills framfoten är helt över hitre ytterkant av 2 meters linjen
 • Sedan framåt med marchéer tills vapnet träffar fäkttavlan

Detta fortsätter tills vapnet har träffat fäkttavlan totalt 10 gånger.

 • Efter tionde träffen på tavlan retirerar försökspersonen med rompéer tillbaka hela vägen till startlinjen.
 • Tiden stoppas när fotocellstrålen vid startlinjen bryts av höften
 • Om hela foten inte är över hela linjen vid något tillfälle så räknas inte testen alls. Likaså om tavlan inte träffas 10 gånger.
 • En fäktmästare eller motsvarande som inte är klubbkamrat med försökspersonen ska signera att rörelsemönstret under hela utförandet var fäktmässig

Varje försöksperson får 3 chanser med minst 15 minuters vilja mellan försöken.

4. Intensivt benarbete med vapen samt utfall

Exakt samma upplägg som ovan under punkt 3, men sista steget innan tavelträff utföres som utfall.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?