Fysprofilen - Svensk Fäktning

Fysprofilen

Här presenterar Fysträningsrådet vilka testresultat som krävs för respektive poäng i fäktningens fysprofil, även kallat fysindex.

Fysprofilen är ett testpaket som används av SOK för att utvärdera aktiva idrottare inom alla olympiska sporter. Den ett värdefullt hjälpmedel för att avläsa idrottarens fysiska status vad gäller:

  • Aerob förmåga
  • Anaerob förmåga
  • Explosivitet/Power
  • Styrka

Under vart och ett av de fyra områdena ovan kan idrottaren testas i ett eller flera moment. Fysträningsrådet delar nu med sig av vilka testresultat som krävs för respektive poäng i fäktningens fysprofil, även kallat fysindex.

Det är såklart önskvärt att ha en så hög och jämn poäng som möjligt men det ska också understrykas att det bara är en av flera pusselbitar för att bli en framgångsrik fäktare.

 Fysprofilen – Fysindex.pdf


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?