RF:s kostpolicy - Svensk Fäktning

RF:s kostpolicy

En god kosthållning, väl sammansatt mat och dryck, är en förutsättning för optimal träningseffekt, återhämtning, idrottsprestationer och god hälsa.

Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen stimulera till:

  • Goda matvanor och rätt kost i samband med idrottsutövning
  • Sträva efter att ett hälsosamt utbud erbjuds vid idrottens anläggningar
  • Utveckla metoder för att förebygga ätstörningar inom idrotten.

Syftet med RF:s kostpolicy (riktlinjer) är att stödja förbund och föreningar att skapa goda kostvanor inom idrottsrörelsen för att främja god hälsa och bra idrottsprestationer, motverka övervikt och ätstörningar samt främja en sund livsstil.

Dessutom bör idrottsrörelsen uppmärksamma behovet av att öka kunskapen om religiösa och etniska kostfrågor samt om personer med särskilda behov, exempelvis allergiker och diabetiker.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?