Grunder i fäktning - Svensk Fäktning

Grunder i fäktning

Nedanstående rörelsebeskrivningar utgår ifrån det ungerska utbildningssystemet som räknas som ett av de bästa i världen.

Grundposition

Grundposition är en introduktion till gardpositionen och det första du får lära dig när du börjar med fäktning. I nedanstående övning får du också lära dig att inta grundposition först med enbart benen och sedan med armarna i olika positioner..

 1. Hälarna ihop fötterna i 90 grader (sträckta ben). Vapenarmens fot pekar rakt framåt.
 2. Händerna på höften.
 3. Med armarna i linje (Främre armen sträckt framåt/lätt neråt, bakre armen sträckt bakåt/lätt uppåt (händerna supinerade). Supinerad betyder att din handflata ska vara mer riktad uppåt än nedåt.
 4. Med armarna i gard. Böj båda armarna så att vapenarmens överarm pekar rakt ner och underarmen rakt fram. Armbågarna stannar cirka två knytnävar från kroppen.

Hälsningsposition

Innan och efter varje match hälsar de två fäktarna på varandra. Hälsningen med vapnet finns det många varianter på men nedanstående hälsning där vapnet först “dras ur skidan” och man därefter hälsar sin motståndare en gång fungerar bra för många. Om det är trångt och det är fråga om barnfäktning kan det hända att man hälsar med påtagen mask men på till exempel en tävling är ögonkontakt med motståndaren viktig.

 1. Hälarna ihop fötterna i 90 grader, vapenarmens fot pekar rakt framåt, sträckta ben.
 2. Icke vapenförande hand på höften vapenhanden mot den andra handen.
 3. Vapenarmens position steg 1 – 4.

Gardposition

Gardpositionen i fäktning är mycket viktig och det kommer att kräva övning och träning från dig att lära dig eftersom det ställer krav på rörlighet och styrka att stå i gard en längre tid. Gardpositionen ska vara vilopositionen för en fäktare och det tar ett tag att nå dit. Syftet med gardepositionen är att du ska vara väl förberedd för såväl anfall som försvar (offensiva och defensiva aktioner). Du ska befinna dig i balans och ha lärt dig att slappna av i alla de muskler du inte behöver för att upprätthålla garden så att du inte ska hindras i din rörlighet och snabbhet när du startar en aktion.

På tävling ger domaren kommandona “I gard!” (franska: En garde!), “Färdiga” (franska: Est-vous prêts/prêtes) och Börja! (franska: Allez!) för att starta matchen.

 1. Med raka ben stå med fötterna bredare en axlarna. Händerna på midjan.
 2. Böj på benen (ryggen rak).
 3. Vrid vapenarmsfoten (höger fot högerhänta, vänster fot vänsterhänta) 90 grader.
 4. Gå från grundposition till gardposition.
 5. Stå i grundposition med armarna i linje. Ställ dig i gardposition.
 • Rak i ryggen, tyngdpunkten i mitten 50/50, bakfoten 90 grader utåt, främre foten och knät rakt fram.
 • Det är ändamålsenligt att gå från grundposition till gardeposition. 

Marché

Marché (från franska marcher som betyder gå) innebär att du tar ett steg framåt mot din motståndare. Det är mer komplicerat än man tror. När du rör dig ska alltid den arm som du håller vapnet med vara närmast motståndaren. Vapnet ska alltid peka mot motståndaren för att du ska kunna försvara dig.

Det medför att du inte får korsa benen när du rör dig vilket känns ovant för de flesta. Du måste börja rörelsen med med den främre foten och det är inte vad vi lär oss när vi lär oss gå. När du tar ett vanligt steg börjar du ju alltid med att flytta den bakre foten.

Det är mycket viktigt att du efter att marchén genomförts befinner dig i gardeposition så att du kan bygga på din aktion med andra rörelser eller förvara dig om din motståndare väljer att anfalla.

 1. Stå i garde (händerna på midjan) och gör en fotapell. Två fotapeller och sedan tre fotapeller
 2. Stå i garde flytta fram främre foten (börja med tårna) en bit och sätt i hälen (kroppstyngden ska vara nästan oförändrad d.v.s.
 3. bålen följer med benen) finn balansen och dra tillbaka foten. Upprepa 5-8 gånger.
 4. Stå i garde lyft främre tån och bakfoten samtidigt och sätt ner de samtidigt.
 5. Starta med tårna. Flytta framfoten och ta med bakfoten. Tårna sätts i samtidigt som bakfoten tar i marken.
 • Kroppstyngden oförändrad och avståndet mellan benen samma efter marchén som innan marchén. Fötterna ska gå ut med marken men ej släpas. Fäktaren ska även ha samma höjd genom hela rörelsen (ej gå upp och ner).
 • Med arm: Sträck vapenarmen, därefter marché. När bakfoten sätts i, återgå till gardeställning med armen (Obs! i florettfäktning sker marché utan armsträckning).

Rompé

Rompé (från franska rompre som betyder gå tillbaka, kallas ibland också “backa”) innebär att ta ett steg bakåt från din motståndare. Komplikationerna liknar de som gäller för marchén, det vill säga att du inte får korsa benen. Komplikationen är att du tittar framåt men går bakåt vilket kan kännas ovant.

 1. Stå i garde (händerna på midjan). Flytta bak bakre foten, sträck ut benet och sätt i. Kroppstyngden ska vara oförändrad. Finn
  balansen och flytta tillbaka den bakre foten till gardposition (upprepa 5-8 gånger).
 2. Stå i garde och flytta först bakre foten och sedan den främre (hälen tar i först). Kroppstyngden oförändrad och avståndet
  mellan benen samma efter rompén som innan rompén. Fötterna ska gå ut med marken och ej släpas. Fäktaren ska ha samma
  höjd genom hela rörelsen (ej gå upp och ner) och bålen ska följa med benen (ej gunga framåt och bakåt).
 • Med arm: Sträck vapenarmen, därefter rompé. När framfoten sätts i, återgå till gardeställning med armen (Obs! i florettfäktning sker rompé utan armsträckning).

Utfall

Utfallet är en grundläggande anfallsrörelse. Det sägs att utfallet “uppfanns” under slutet av 1500-talet och i början var en “hemlig stöt”. Fäktmästarna kunde ta extra betalt om de kunde lära ut hemligheten om utfall till den som skulle duellera eftersom den innebar en möjlighet att träffa från ett avstånd där motståndaren tidigare kunnat känna sig säker.

 1. Först lär vi oss slutpositionen av ett utfall så att vi förstår “formen”. Stå bredbent (med händerna på höften) (betydligt bredare än axlarna), kroppen rakt upp och rak i ryggen. Böj vapenarmens ben, därefter vrid vapenarmens fot 90 grader.
 2. Förberedelseövning 1: Stå i garde och gör fotappel 1-2-3-4 x.
 3. Förberedelseövning 2: Stå i garde, lyft tån och svinga fram främre benet en bit och därefter ta tillbaka (upprepa 5 – 6 gånger). Det underlättar om eleven håller med sin bakre hand i exempelvis en ribbstol eller i en kompis hand.
 4. Lyft tån kasta framfoten, tryck med bakbenet landa på framfotens (obs! hälen tar i först) och behåll balansen. Främre benet 90 grader och foten pekar framåt, bakbenet helt utsträckt, bakfoten ska ha fotsulan i marken.
 • Med arm: Sträck vapenarmen, utfall, bakarmen svingas samtidigt bakåt och sträcks ut. Viktigt att handen svingas ovanför armbågen, så att den främre axeln ej sjunker.

Återgång från utfall (bakåt)

Om attacken med utfall skulle misslyckas är det viktigt att så snart som möjligt ta sig tillbaka till gardpsitionen för att motståndaren inte ska kunna utnyttja situationen.

 1. Förberedande övning genom att stå i utfall. Böj bakbenet (dra dig bak sträck frambenet (tån i luften). Upprepa 3-4 gånger och sedan 5:e gången upp till gardeställning. Hälen ska alltid ta i först vid resning bakåt.
 2. Utför utan gungning (bakbenet drar, frambenet trycker och hälen tar i och djup garde). Återgången går bakåt ej uppåt.
 • Med arm: Eleven resa sig med sträckt vapenarm och bakarmen ska återgå till gardepositionen i samma stund som framfoten sätt i.

Hålla vapnet

 1. Vi börjar med franskt handtag (men samma med pistol). Stå i viloposition (med armarna hängande neråt) ta tag i vapnet med tumme och pekfinger (resterande fingrar ska mjuk sluta runt handtaget). Det är tummen och pekfingret som styr klingan och resterande tre fingrar är endast assisterande. Sträck armen snett neråt golvet med tummen ovanpå handtaget och kaveln liggande i gropen på handen (ej som en hammare). Vapnet skall fattas precis bakom skålen och hållas mjukt (som liten fågel).
 2. Därefter ställ dig i garde med handen i position 4.
 • Förberedande övning. För att göra eleven medveten om tumme och pekfinger, samt att stärka handmuskelaturen är följande övning bra: Flytta floretten upp och ner med fingret på klingan ovanför skålen). 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?