Varför är vi en intressant kommersiell partner och vad kan vi erbjuda? - Svensk Fäktning

Svensk fäktning kraftsamlar på alla plan för att återigen bli en fäktnation att räkna med. Det övergripande sportsliga målet är nya svenska OS-guld i fäktning. Vi vill också bli fler och finnas på fler platser i Sverige.

Under de senaste åren har vi tagit fram en tydlig strategi, klargjort våra värderingar och kavlat upp ärmarna för att klara jobbet. Vi vet att vi har väsentligt sämre ekonomiska förutsättningar än våra konkurrenter i världen men vi tror fortfarande att vi kan lyckas. Den svenska fäktmodellen som har lett oss till framgång tidigare har byggt på ett glödande ideellt engagemang i de enskilda fäktföreningarna, skickliga och motiverade tränare och fäktare som har varit beredda att att ta sig över stora hinder för att testa hur långt vingarna bär och var gränserna går.

För oss är det viktigt att alla som börjar med fäktning känner sig välkomna och får en utbildning som visar det djup som finns i vår långa fäkttradition. Evidensbaserad kunskap om barns och ungdomars utveckling, stark värdegrund och kraftfull hantering av trygghetsfrågor ska kombineras med månghundraårig kunskap om fäktkonsten. Att säkra nya generationer av kvalificerade fäkttränare är en prioriterad uppgift för oss, liksom att utveckla ideella ledare för framtiden.

Vi kan erbjuda dig som söker ett intressant samarbete att spela en roll i vår berättelse och att bli vår reskamrat på färden mot svensk fäktnings “nygamla” organisation. Vi förnyar enligt vår värdering “modern tradition” vilket innebär att vi vill göra de radikala förändringar som krävs för att vara tidsenlig men samtidigt lyfta fram den gåva från det förflutna som fäktentusiaster under många sekel samlat ihop åt oss.