​Laktatstudie herrvärja - Svensk Fäktning

​Laktatstudie herrvärja

Som en uppföljning av Gunnar Gräsbecks C-uppsats om arbetsintensitet på träning och tävling (https://www.svenskfaktning.se/aktuellt/uppsats-om-arbetsintensitet-pa-traning-och-tavling/) i Svensk Fäktning har vi låtit Bosönlabbet genomföra en laktatstudie på åtta herrvärjfäktare under en träningstävling och en efterföljande satellit-VC i höstas.

Resultatet av studien samt åtgärdsförslag finner du i filerna nedan.