Domare - Svensk Fäktning
Hem » Utbildning » Domare

Domare

Efterfrågan på domarutbildningar inom svensk fäktning är stor efter nästan två års pandemi. Den 12 januari startar domarkommissionen årets stora satsning på grundläggande domarutbildning. För föreningarna och dig som enskild domarkandidat är det snabba ryck som gäller.

Anmälan behöver göras senast 11 januari. Detta gäller även dig som eventuellt anmält dig tidigare på andra sätt. Alla utbildningstillfällen är digitala. Zoom-länk skickas ut till anmälda via e-post.

Svenska Fäktförbundets domarkommission har beslutat om reformer av de grundläggande domarutbildningarna.

  • En grundläggande nivå som kallas klubbdomare införs för att alla som dömer på tävlingar ska ha en bas i bedömning och fäktregler.
  • Ansvaret för genomförande av alla domarutbildningar tas över av Svenska Fäktförbundets domarkommission
  • Grunden i utbildningssystemet blir en klubb- och distriktsdomarutbildning som genomförs minst en gång varje år. Utbildningen har två faser. Den första är obligatorisk för både de som enbart vill bli klubbdomare och de som siktar på att bli distriktsdomare. Den andra fasen som avslutas med praktisk examen under ungdoms-SM riktar sig enbart till distriktsdomarkandidater

– Vi har ambitionen att höja bedömningsnivån i alla svenska fäkttävlingar, säger domarkommssionens ordförande Tomasz Gorál. Det tidigare domarsystemet har inte fungerat så bra de senaste åren, inte minst då pandemin medfört nya utmaningar att få allt att fungera. Den nya domarutbildningen är ett första steg i en reformering av domarsystemet som vi kommer att presentera under 2022.

Läs mer om den kommande domarutbildningen och anmäl dig via nedanstående länk. Observera att också du som anmält dig på andra sätt behöver anmäla dig här.

Länk till anmälan och mer information:

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1578324


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?