​SAF-pokalen och Rehbinderska Priset den 26-27 september - Svensk Fäktning

​SAF-pokalen och Rehbinderska Priset den 26-27 september

Som planerna nu ligger så kommer SAF-pokalen och Rehbinderska Priset att arrangeras den 26-27 september i Stora Mossens idrottshallar i Bromma, Stockholm.

Bedömningen är att det är osannolikt att tävlingen i år kommer att få status som satellit-VC. Istället arrangeras tävlingen som en svensk nationell tävling och kräver därför enbart svensk/nationell licens.

De klasser som fäktar är värja herrsenior på lördagen och damsenior på söndagen. Dessutom arrangeras veteranklasser, damer på lördagen och herrar på söndagen.

Ingen domarplikt, arrangören rekryterar domare. Domarsituationen kan komma att påverkas av läget vad gäller covid-19.

Om situationen vad gäller covid-19 i augusti är sådan att den tillåter resor mellan de nordiska och baltiska länderna kan tävlingen komma att få status som nordiska mästerskap för värja, seniorer och veteraner (istf. den inställda Malmö International).

Anmälan sker i Ophardt av klubbadministratör eller direkt av fäktare senast tio dagar före tävlingen.

Då osäkerheten fortfarande är mycket stor på flera områden måste fäktare följa ev. nyheter på svenskfaktning.se ang. eventuellt flyttade starttider, deltagarbegränsning, mm.

Länk till tävlingens kalendersida i Ophardt.