Svensk parafäktning - Svensk Fäktning

Svensk parafäktning

Svenska fäktförbundet sätter hösten 2023 sin projektplan för parafäktning i verket. Det börjar med en tränarutbildning för de som är intresserade av att bli utbildade rullstolsfäktningstränare.

– Syftet med projektet är att etablera en permanent organisation för parafäktning inom Svenska Fäktförbundet, säger Engla Sennerlin Holm som är projektledare för parafäktning. Vi vill också höja parasportkompetensen allmänt inom Svensk Fäktning.

De parafäktningsgrenar som är aktuella under denna projektfas är:

  • Rullstolsfäktning
  • Fäktning för synskadade
  • Fäktning för personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Rullstolsfäktning

Den 18-20 augusti organiserar Svenska Fäktförbundet den första nationella utbildningen för tränare i rullstolsfäktning. Utbildningen genomförs i samarbete med den internationella organisationen IWAS Wheelchair Fencing med två utbildare från organisationens utvecklingskommitté. Målgrupp är fäkttränare och andra som är intresserade av att bli tränare i rullstolsfäktning. Läs mer här:

Tränarutbildning rullstolsfäktning i augusti – Svensk Fäktning (svenskfaktning.se)

Fortsatta aktiviteter

Under hösten planeras en tränarutbildning för fäktning för synskadade och fokus på att i samarbete med föreningar få igång träningsverksamhet.

För att stödja idrotter att komma igång med para erbjuder Svenska Parasportförbundet ett omfattande kompetensstöd vad gäller hur bra paraverksamhet ska organiseras. Parasportförbundet har också stor erfarenhet och många aktiviteter för att rekrytera nya paraidrottare som fäktningen kan dra nytta av. Svenska Fäktförbundets kontaktperson är Kent Öyen som kommer att följa arbetet i projektet och bistå med råd.

Engla Sennerlin Holm påpekar att det inte bara handlar om utbildning och kompetensfrågor.

– Vi ska också få igång parafäktning i landets fäktföreningar. En viktig fråga blir att lösa utrustningsbehovet hos de föreningar som anmäler sig.

Engla Sennerlin Holm, projektledare för parafäktning. Foto: Alice Mumm

Referensgrupp för parafäktning

Ansvarig för projektet är den nybildade referensgruppen som består av personer som är intresserade av parafäktning från föreningar eller andra idrottssammanhang:

Åsa-Lena Andersson (projektansvarig från SvFF:s styrelse), ordförande
Emil Erdtman (DIF Fäktning)
Michael Erenius (Lunds Akademiska Fäktklubb)
Magnus Gustavsson (DIF Fäktning)
Helena Lindstedt (RF-SISU Södermanland)
Elin Olander (Lugi FF)
Kent Öyen (Svenska Parasportsförbundet).

Har du frågor eller vill engagera dig kan du kontakta Engla Sennerlin Holm via e-post engla.sennerlinholm@fencing.se.

Projektplan för introduktion av parafäktning i Svensk Fäktning 2023