Norska och danska tävlingar i svenska Masters - Svensk Fäktning

Norska och danska tävlingar i svenska Masters

Glöm inte att mastersserierna för U15 och U17 i år även innehåller nordiska tävlingar.

På värja är det två tävlingar i Norge som ingår, båda i Oslo:
4-5 november Vinterstøtet: https://fencing.ophardt.online/sv/widget/event/27097
3-4 februari Åpent Østlandsmesterskap: https://fencing.ophardt.online/sv/widget/event/27099

På florett ingår en dansk tävling i Köpenhamn:
3-4 februari Hellerup Open: https://fencing.ophardt.online/sv/widget/event/27126

Anmälningar via den egna klubben.

Hela kalendern för Masters finns här: https://svenskfaktning.se/faktare-eller-tranare/tavlingsinformation/nationella-och-regionala-tavlingsserier/mastersserien/

Aktuell ställning i Masters finns här: https://fencing.ophardt.online/sv/search/rankings/3