Ryska fäktare och funktionärer utestängs från internationella tävlingar - Svensk Fäktning

Ryska fäktare och funktionärer utestängs från internationella tävlingar

FIE:s exekutivkommitté beslutade vid ett möte idag att fäktare från Ryssland och Belarus inte ska tillåtas delta på FIE-tävlingar. Detsamma gäller tävlingsfunktionärer som domare, delegater och directoire technique. Beslutet gäller tillsvidare.

https://fie.org/articles/1158