Anmälan till EFC:s florettränarutbildning (brådskande) - Svensk Fäktning

Anmälan till EFC:s florettränarutbildning (brådskande)

Inom ramen för Europeiska Fäktkonfederationens (EFC) “Solidarity Programme” bjuder Italienska Fäktförbundet in till en utbildning för floretttränare den i mitten av oktober (ankomst 12 oktober, avresa 15 oktober).

Italienska Fäktförbundet står för undervisning, kost och logi under utbildningen. Svenska Fäktbundet finansierar resekostnaden med hjälp av ett bidrag från EFC.

Utbildningen äger rum i Rom. Utbildningsplats är förbundets Olympic Training Center.

Mer information finns i pdf-filennedan.

Förutsättningar för deltagande

Antalet deltagare är maximerat till 12. Det är sannolikt att de nationella förbunden enbart enbart får skicka en kandidat vardera och att alla förbund som anmäler intresse inte kommer att kunna erbjudas representation.

Det väsentligaste urvalskriteriet som EFC angivit är i vilken ordning en ansökan kommit in fram till sista anmälningsdatum den 10 september. Av den anledningen kommer den svenska selektionen av kandidater och anmälan att bedrivas skyndsamt.

Selektion

Svenska Fäktförbundets tränarutbildningsråd ansvarar för rangordning av kandidater. Rangordningen kommer att utgå ifrån följande kriterier:

  1. Utbildningsnivå som fäkttränare på värja inom Svenska Fäktförbundets och andra internationella utbildningssystem.
  2. Erfarenhet som fäkttränare
  3. Förutsättningar för att bidra till utvecklingen av svensk landslagsfäktning

Vill du göra en intresseanmälan?

Anmälan ska ha inkommit senast söndag 3 september kl 24.00. Den görs via e-post till tranarutbildning@fencing.se. Ange de meriter som du bedömer är relevanta utifrån kriterierna ovan.

Rangordning och anmälan kommer därefter att ske så snabbt som möjligt i Tränarutbildningsrådets regi.

Läs mer

Informationsbrev från EFC: