Nya domarbestämmelser - Svensk Fäktning

Nya domarbestämmelser

Ingen har väl kunnat undgå att notera att det råder hög aktivitet vad gäller att utveckla domarverksamheten inom Svensk Fäktning. Domarkommissionen med Tomasz Goral i spetsen jobbar intensivt med att utbilda nya distriktsdomare, vidareutbilda till förbundsdomare och coacha våra mest lovande svenska domare att ta europeisk och FIE-licens. Det har införts en ny domarlicens som kostar 100 kr per säsong och som framöver kommer att bli ett krav för att få döma svenska tävlingar. Hand i hand med detta arbete så utvecklar vi också stegvis IT-stödet för att hantera kontaktuppgifter, licenser och behörighetsnivåer för domarkåren.

Domarkommissionen och Tävlingskommittén har också fastställt nya Domarbestämmelser, vilket är de regler som styr domarverksamheten i Sverige. Alla som är domare och/eller som arrangerar tävlingar bör läsa igenom dessa i sin helhet: https://svenskfaktning.se/domare/domarbestammelser/

Främst kan vi dock framhålla:

– En stor förändring jämfört med tidigare är att samtliga domarutbildningar inom svensk fäktning anordnas av Svenska Fäktförbundets domarkommission som inbjuder till utbildning för klubbdomare (som är en ny nivå), distriktsdomare och förbundsdomare. Utbildningarna sker huvudsakligen online och inbjudan publiceras på svenksfäktning.se.

– Domarbestämmelserna fastslår också vilken ersättning svenska domare bör få för domaruppdrag.

– Successivt införs mer strikta aktivitetskrav för att få behålla sin domarbehörighet. Distrikts- och förbundsdomare kommer att ha aktivitetskrav att genomföra fyra (4) domaraktiviteter per säsong på lägst distrikts-/regional nivå. En helgtävling räknas som en (1) aktivitet. För förbundsdomare gäller fyra (4) domaraktiviteter per säsong varav minst en nationell mästerskapstävling. Förbundsdomare skall dessutom delta vid minst ett, av Domarkommissionens arrangerade, seminarier per år.

– Domarkommissionen håller också på med arbetet att bygga ett komplett register över svenska domare. Logga in på svenskfaktning.se och gå till menyn under det egna namnet. Välj ”Medlemslista” och klicka i domare. Selektera efter klubb om så önskas och se där vilka behörigheter en domare har. (Obs att detta är under utveckling.)

På uppdrag av Domarkommissionen
Peter Ejemyr, bitr. Generalsekreterare