Domarbestämmelser - Svensk Fäktning

Domarbestämmelser

Förbundets domarbestämmelser fastställs av SvFF:s tävlingskommitté på förslag av domarkommissionen och reglerar domarverksamheten inom svensk fäktning.

Den senaste versionen av domarbestämmelserna gäller från 2023-09-01.