Dags för nomineringar - Svensk Fäktning

Dags för nomineringar

Nomineringar till utmärkelser

Hjälp oss att uppmärksamma ideella ledare inom fäktsverige! 

Vi vet att det finns många personer som gör fantastiska och värdefulla insatser på olika nivåer inom fäktningen och vi vill gärna uppmärksamma och synliggöra dessa ledare. Svenska Fäktförbundet delar varje år ut olika utmärkelser och medaljer. 

Förslagsrätt har SDF, fäktförening, ledamot av Svenska Fäktförbundets styrelse samt SvFF:s generalsekreterare.

Förslag sänds in senast den 1 november året före planerat utdelande till Belöningsnämnden via kansliet.

Läs mer nedan och lämna förslag via nedanstående formulär. 
Utmärkelser – Svensk Fäktning

Med vänliga hälsningar

Monica Thomassen,
Ordförande Belöningsnämnden