Fäktförbundet i media med anledning av Karl-Erik Nilssons avgång som RF-ordförande - Svensk Fäktning

Fäktförbundet i media med anledning av Karl-Erik Nilssons avgång som RF-ordförande

Under fredagen meddelades att Karl-Erik Nilsson avgår som ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Detta har rapporterats av många medier, bl.a SVT: https://www.svt.se/sport/artikel/karl-erik-nilsson-avgar–xe9bx9

I samband med detta har Svenska Fäktförbundet uppmärksammats i flera medier. I förbundets eget pressmeddelande ber vi idrottsministern om hjälp. “Svensk fäktning har valt att öppet ta ställning och markera sina ståndpunkter både nationellt och internationellt. Förbundet har i olika sammanhang stått upp tydligt för principer om integritet för beslut, icke-diskriminering, transparens vad gäller ekonomisk hantering och inte minst för att Ryssland och Belarus ska stängas ute från den internationella idrottsgemenskapen tills det anfallskrig de påbörjat tar slut.” /…/ “Om Sverige ska kunna göra något för att motverka utvecklingen och även framåt vara en internationell kraft behövs det sannolikt ett kraftfullt initiativ från idrottsministern som samlar en stor politisk enighet. Med ett sådant i ryggen kan svensk idrott få ett starkare genomslag för goda värderingar inom den internationella idrotten.” Läs mer på MyNewsdesk: https://www.mynewsdesk.com/se/svenska_faktforbundet/pressreleases/snaella-idrottsministern-hjaelp-oss-3278275

SVT Sport skriver att: “Svenska fäktförbundets ordförande Otto Drakenberg tror dock svensk idrott står inför ett större problem. Det finns all anledning att vi rannsakar oss, säger han.” /…/ “Otto Drakenberg vill inte kommentera Karl-Erik Nilssons fall specifikt. Men han ser att det finns en större fråga att diskutera.
– Det är viktigt att det här inte lägger locket på frågan om svenska idrottsledare när vi åker utomlands fullt och fast ska leva efter de principer och värderingar som vi har förankrat på hemmaplan. Eller är det lite fritt fram att göra det som känns bäst när man är i den internationella miljön?, säger Drakenberg.”

Läs och hör mer på SVT Sport: https://www.svt.se/sport/artikel/faktningsforbundets-ordforande-efter-karl-erik-nilssons-avgang-finns-anledning-att-rannsaka-oss–dfdjow