Fäktstrategi och taktik - Svensk Fäktning

Fäktstrategi och taktik

Johan Harmenberg och Björne Väggö har sammanfattat sin filosofi om fäktstrategi och fäkttaktik i en serie uppsatser.

Torun, 24 june 2016 European Fencing Championships V day

Foto: Agusto Bizzi