Uttagna till kadett- och junior-VM i Belfast - Svensk Fäktning

Uttagna till kadett- och junior-VM i Belfast

Robin Kase DIF, Filip Enström UF och Oskar Weinberger ÄFK

Värja herrar, kadetter (6 april)
Robin Kase, DIF
Filip Enström, UF

Florett herrar, kadetter (7 april)
Oskar Weinberger, ÄFK

Anton Samuelsson GFK, Andreas Jönsson GFK, Victor von Platen KF99 och
Filip Enström UF

Värja herrar, juniorer (9 april)
Anton Samuelsson, GFK
Andreas Jönsson, GFK
Victor von Platen, KF99

Värja herrar, juniorer lag (12 april)
Anton Samuelsson, GFK
Andreas Jönsson, GFK
Victor von Platen, KF99
Filip Enström, UF

Filip Hedenskog och Oskar Weinberger båda ÄFK

Florett herrar, juniorer (10 april)
Filip Hedenskog, ÄFK
Oskar Weinberger, ÄFK

Johanna Bergdahl A6, Emma Väggö KF99, Nina Westman KFK och Sanne Gars FKC

Värja damer, juniorer (10 april)
Johanna Bergdahl, A6
Emma Väggö, KF99
Nina Westman, KFK

Värja damer, juniorer lag (13 april)
Johanna Bergdahl, A6
Emma Väggö, KF99
Nina Westman, KFK
Sanne Gars, FKC

Igor Tsikinjov, Johan Bergdahl, Henrik Lundegard och Björne Väggö

Ledare
Igor Tsikinjov, överledare
Johan Bergdahl, värjtränare
Henrik Lundegard, florettränare
Björne Väggö, assisterande tränare

Kalendersidan med mer information.