Invasionen av Ukraina – Vad gör Svensk Fäktning? - Svensk Fäktning

Invasionen av Ukraina – Vad gör Svensk Fäktning?

Sedan flera dagar pågår ett krig i Ukraina som anfallits av Ryssland och Belarus. Konflikten får konsekvenser på många områden och påverkar Sveriges situation på sätt som inte varit aktuella på mycket länge.

Idrotten får en roll i en sådan här situation eftersom idrottsutbyte mellan länder har en så stark symbolisk betydelse och åskådliggör krigets motsättningar.

Detta är extra tydligt inom fäktsporten, där både Ryssland och Ukraina men också flera andra av de länder som är mest inblandade i konflikten är framgångsrika fäktnationer. Hur agerar Svenska Fäktförbundet i detta läge?

Stopp för tävlingar på rysk mark

Svenska Fäktförbundets styrelse har beslutat att förbundet ska underteckna en skrivelse till FIE om vilka konsekvenser invasionen måste få. Skrivelsen uttrycker stark oro över Rysslands aggression mot Ukraina, säkerheten för den ukrainska fäktgemenskapen och effekterna som denna aggression kommer att få för internationell fäktning. Den uttrycker starkt stöd för det ukrainska folket och solidaritet med ukrainsk fäktning. Kraven i brevet är:

  • Att alla fäkttävlingar som planeras i Ryssland ska ställas in eller flyttas från landet.
  • Att alla möten, utbildningar eller andra aktiviteter som planeras i Ryssland ställs in eller flyttas.
  • Att materiellt och moraliskt stöd ska sändas till ukrainska fäktare, tränare och andra inom ukrainsk fäktning efter behov.

Detta ska gälla fram till dess att att invasionen upphört upphört och de internationella sanktionerna mot Ryssland lyfts. De aktiviteter som är planerade i nuläget på rysk mark är två klassiska världscuptävlingar, dels i S:t Petersburg på herrflorett, dels på sabel i Moskva.

Alla fäktförbund i Europa har bjudits in att underteckna och skrivelsen och den kommer att skickas under måndagen.

Sanktioner för att helt stoppa det ryska deltagandet inom internationell fäktning

Styrelsen i SvFF avser att gå vidare och verka för heltäckande sanktioner mot Belarus och Ryssland. Målet är att sanktionerna ska utökas så att ländernas deltagande i internationell fäktning både vad gäller aktiva och ledare upphör tillsvidare.

Svenska Fäktförbundet kommer att anpassa sig till och följa eventuella sanktionsbeslut som fattas av EU. I nuläget är det oklart om EU kommer att införa någon typ av idrottsrelaterade sanktioner mot Ryssland och Belarus. Riksidrottsförbundet har meddelat alla specialidrottsförbund att “utan bindande sanktion är det upp till varje SF att fatta beslut om hur man vill agera kring deltagande i och värdskap av idrottsevenemang”.

Pågående europamästerskap för kadetter och juniorer

Kadett- och junior-EM pågår mellan den 26 februari och den 2 mars i Novi Sad, Serbien. Från Sverige deltar ett trettiotal fäktare.

Svenska Fäktförbundet gör bedömningen att det inte finns anledning att överväga några åtgärder. En ensidig bojkott genom att avbryta deltagandet i dessa mästerskap skulle sannolikt ha mycket begränsade effekter samtidigt som den skulle innebära stora konsekvenser för de svenska deltagarna som ägnat mycket möda åt kvalificering och förberedelse inför dessa mästerskap.