Tillfälle att utbilda sig till förbundsdomare - Svensk Fäktning

Tillfälle att utbilda sig till förbundsdomare

En del har redan fått en inbjudan från Domarkommissionen, men det finns plats för flera att delta i utbildningen till förbundsdomare.

Utbildning sker online (via Teams)

v.40 Tisdag kl. 20:30 – 22:00 tillf.1
v.43 Tisdag kl. 20:30 – 22:00 tillf.2
v.45 Tisdag kl. 20:30 – 22:00 tillf.3

v.47 teori exam. online

v.50 praktik exam under LAG SM (ev. under JSM i mars!)

KRAV:

-minimiålder 18 åt

-minst 2 års erfarenhet som distriktsdomare

-erfarenhet att döma U17-U20-SEN nationella tävlingar, samt USM och JSM

Förbundsdomare är också den grupp av domare som DK på sikt tänker utbilda vidare, skicka till NM och ECC etc. 

Anmälan sker senast söndag 2 oktober via denna länk: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1659189

Mer info: Domarkommssionens ordförande Tomasz Gorál, tomasz.goral@fencing.se.