Orosanmälan till Svenska Fäktförbundet - Svensk Fäktning

Orosanmälan till Svenska Fäktförbundet

Har du uppmärksammat något inom fäktningen som du inte tycker är OK? Vill eller kan du av någon anledning inte anmäla till Svenska Fäktförbundet kansli, förtroendevalda eller till disciplinnämnden? Vill du inte framträda med ditt namn? Syftet med denna tjänst är att möjliggöra för dig att fästa uppmärksamhet på eventuella missförhållanden inom förbundet eller inom Svensk Fäktning, anonymt om du önskar det.

När du klickar på ”Skicka” i denna anmälan går din anmälan som e-post enbart till Åsa Andersson som är ledamot i styrelsen i Svenska Fäktförbundet och ansvarig för värdegrundsfrågor. Det framgår inte av e-postmeddelandet vem som har skickat om du inte själv har angivit dessa uppgifter. Svenska Fäktförbundet förbinder sig att inte vidta några efterforskningar för att söka avsändaren utom i det fall innehållet i meddelandet innebär till exempel hot mot enskilda eller annat tydligt missbruk av meddelandetjänsten.

Tänk på att det inte är möjligt att föra någon ytterligare dialog efter att du skickat din anmälan om du inte angivit dina personliga uppgifter. Du får inte heller någon bekräftelse på att din anmälan skickats in.

Om du vill ha fullständig anonymitet eller möjlighet att ha en anonym skriftväxling om din anmälan bör du använda Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst som hanteras av Idrottsombudsmannen hos Riksidrottsförbundet. Du hittar RF:s vissselblåsarfunktion här

Du kan också använda detta formulär om du söker dialog om något du tycker är fel eller som oroar dig inom fäktsporten i Sverige. I så fall kan du ange din e-postadress eller ditt telefonnummer i meddelanderutan och be om att bli kontaktad.

Beskriv ditt ärende

Inkludera inte känsliga personuppgifter om personer du nämner i ditt meddelande om de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.