Styrelse - Svensk Fäktning

Styrelse

Vill du ha kontakt med Fäktförbundet använd i första hand den officiella e-postadressen info@fencing.se

Svenska Fäktförbundets styrelse består av 9 personer.


Hedersordförande
Lennart Ahlgren
Lars Liljegren

Hedersledamöter
Roland Halvorsen

Revisorer
Stefan Norell, auktoriserad revisor
Fredrik Melander, lekmannarevisor

Revisorssuppleanter                                  
Micael Schultze, auktoriserad revisor, för Stefan Norell
Peter Gustafsson, lekmannarevisor, för Fredrik Melander