Kommittéer - Svensk Fäktning

Kommittéer

Svenska Fäktförbundets styrelse har beslutat att för vissa arbetsområden tillsätta kommittéer som ansvarar för beredning av frågor inför styrelsebeslut men som även i flera fall har operativt ansvar delegerat från styrelsen i enlighet med SvFF:s Arbetsordning.

Svenska Fäktförbundets Arbetsordning


Disciplinnämnden

E-post: disciplin@fencing.se
Ordförande
Roland Halvorsen
Ledamöter
Jonas Nordstrand
Peråke Wiberg
Suppleant
Bo Carlsson
Christian Edling
Handläggare
Monica Thomassen

Disciplinnämndens verksamhet regleras av Svenska Fäktförbundets stadgar.


Belöningsnämnden, BN

E-post: beloning@fencing.se
Ordförande
Monica Thomassen
Ledamöter
Kjell Gabrielsson
Henning Österberg


Sponsorkommittén, SK

Ordförande
Vakant
Ledamöter
Vakant

Kontakt: Carolina Håkanson.


Kommittén för föreningsutveckling och utbildning, KFU

E-post: kfu@fencing.se
Ordförande
Carolina Håkanson

Ansvarig tjänsteman: Pontus Weman Tell.


Tävlingskommittén, TK

E-post: tk@fencing.se
Ordförande
Mats Svensson
Ledamöter
Mattias Edlund
Rikard Ekman
Björn Fagerstedt
Åsa-Lena Andersson

Ansvarig tjänsteman: Peter Ejemyr


Kommittén för landslag, KLL

E-post: kll@fencing.se
Ordförande
Leif Högström
Ledamöter
Jerri Bergström
Christian Gustavsson
Ulrika Thorin
Pia Björk
Muhannad Al-Nuaimi
Eshan Ashrafi

Landslagsledning
Se Landslagsledning

E-post till landslagskommittén och landslagsledningen
landslag@fencing.se

Handläggare Henrik Lundegard, landslagschef


Domarkommission, DK

E-post: domare@fencing.se
Ordförande
Tomasz Goral
Ledamöter
Johan Wik
Linn Löfmark
Birgitta Linde
Mads Vetli Hejrskov

Domarkommissionen är ett råd som rapporterar till Tävlingskommittén.


Kommunikations- och marknadsföringskommittén, KMK

E-post: kmk@fencing.se
Ordförande
Daniel Lazer
Ledamöter
Alice Mumm
Ana Valero-Collantes
Ulf Sennerlin
Michael Erenius
Engla Sennerlin-Holm
Isabell Metz Lernesjö


Veterankommittén, VK

E-post: veteran@fencing.se
Ordförande
Kerstin Warvsten
Ledamöter
Pia Albertson
Peter Barvestad
Stefan Jansson
Jan Tivenius 
Thomas Åkerberg

Ansvarig tjänsteman: Peter Ejemyr


Medicinska kommittén, MK

E-post: philip.wallenius@fencing.se

Ordförande
Philip Wallenius


Militärfäktkommittén, MFK

E-post: mfk@fencing.se
Ordförande
Kristoffer Persson
Ledamöter
Mattias Edlund
Ove Larsson
Wilhelm Lombach
Jarl Nordström


Kommittén för nationell och internationell idrottspolitik, KIP

E-post: kip@fencing.se
Ordförande
Ana Valero-Collantes
Ledamöter
Åsa Andersson
Pia Björk
Otto Drakenberg
Per Palmström